فارسی | English | French

امروز:۱۳۹۳/۷/۱۰
ویژه
پرونده 17 ژوئن، سرمایه گذاری بی منفعت فرانسه
مجاهدین برای ایران ارزش هیچ معامله ای را ندارند؛

پرونده 17 ژوئن، سرمایه گذاری بی منفعت فرانسه

نکته دیگر این که قبض و بسط مجاهدین توسط فرانسه را فقط نباید مرتبط با امنیت داخلی فرانسه و یا در رابطه با ایران دانست، بلکه موضوعی است که به سیاست خارجی این کشور در قبال آمریکا نیز ربط دارد. کافی است به یاد بیاوریم که دستگیری مریم رجوی در زمانی صورت گرفت که نئوکانهای آمریکایی در عراق طرح دوستی با مجاهدین ریخته بودند و در حال حاضر که آمریکا در  ...
توسری غرب به بقایای رجوی
لیستی از اضطرابها و نگرانی های گروه تروریستی مجاهدین

توسری غرب به بقایای رجوی

تشکیل دولت عراق با نخست وزیر و وزیر خارجه شیعه، بعد از آن همه سعایت و بدخواهی علیه دولت مالکی، عمیقاً مجاهدین را در خود فروبرد. برباد رفتن سرمایه‌گذاری‌هایی که روی عراق بعد از مالکی کرده بودند آنچنان آنها را آشفته و پریشان کرده است که حتی قدرت موضع گیری در این باره را ندارند. این برای چهارمین بار پس از سقوط صدام است که باند بعثی -  ...
عجز و لابه رجوی از پیروزیهای عراق تحت حمایت ایران علیه داعش
یک گام به پیش دو گام به پس؛

عجز و لابه رجوی از پیروزیهای عراق تحت حمایت ایران علیه داعش

تا امروز شاهد عجز و لابه رهبری گروه تروریستی مجاهدین علیه دولت مالکی به بهانه «تکیه گاه رژیم» بودیم، اما بعد از این مواضع بقایای رجوی با چرخشی گسترده از داخل عراق به سمت جامعه جهانی و گلایه از «سهیم کردن ایران در مهار بحران عراق» خواهد بود. این شیون و زاری چیزی جز تلاش برای انکار قدرت منطقه‌ای ایران و نقش برجسته ایران علیه  ...
آرشیو
دیدگاه
وجود چنین شکاف عمیق برای رجوی آنقدر جدی و ملموس است که او را وادار کند تا با تولید بحران های مجازی و یادآوری آن ها، تشکیلات را همچنان در مواجه با پرسش های کلیدی  ...
باب فیلنر، شهردار سابق سن دیگو که تابستان گذشته به علت افشاگری در خصوص رسوایی جنسی از مقامش استعفا داده بود، به تازگی اخطاری از «کمیسیون رفتارهای سیاسی  ...
رجوی و سازمان متبوع وی بر این گمان بودند که چنانچه نوع رهبری امام (ره) را تقلید کنند ، هواداران و اعضا بیش از گذشته مطیع و منقاد خواهند بود ، از این رو پله به پله  ...
آرشیو
خبر
وقت آن رسیده که به حضور گروه مجاهدین خلق در عراق پایان داده شود

وقت آن رسیده که به حضور گروه مجاهدین خلق در عراق پایان داده شود

«اینک یازده سال بعد از تغییر سیاسی در عراق وقت آن رسیده که ماندن آنها در عراق تعیین تکلیف شود». وی تأکید کرد که  ...
 ۸۵۰ نفر از افراد مجاهدین خلق سال جاری از عراق اخراج خواهند شد

۸۵۰ نفر از افراد مجاهدین خلق سال جاری از عراق اخراج خواهند شد

یک توافق بین عراق و این کشورها مبنی بر تقسیم افراد این سازمان تروریستی به وجود آمده که قبل از پایان سال جاری ۲۰۱۴ انتقال  ...
 وجهه بسیار منفی مجاهدین در بین ایرانیان

وجهه بسیار منفی مجاهدین در بین ایرانیان

یک روزنامه آمریکایی طی تحلیلی در زمینه اوضاع گروهک مجاهدین از آنها به عنوان یکی از منفورترین سازمان‌های تروریستی و  ...
آرشیو