خبر
هر موسسه مالی امریکایی که آگاه شود که اموالی دارد که متعلق به یک سازمان طبقه بندی شده می باشند باید مالکیت اموال را بدست گیرد و آن ها را به دفتر کنترل دارایی های خارجی از وزارت خزانه داری امریکا گزارش دهد.
سازمان های تروریستی خارجی سازمان هایی هستند که طبق بخش 219 از قانون مهاجرت و ملیت توسط وزیر خارجه به عنوان تروریست طبقه بندی شده اند. طبقه بندی سازمان های تروریستی خارجی نقش مهمی در جنگ ما علیه تروریسم دارد و ابزاری کارآمد در کاهش حمایت از فعالیت های تروریستی است و گروه ها را برای خروج از کار تروریسم تحت فشار قرار می دهد. شناسایی دفتر هماهنگ کننده ضدتروریسم در وزارت خارجه دائما فعالیت های گروه های تروریستی فعال در سراسر جهان را کنترل می کند تا اهداف احتمالی برای طبقه بندی را شناسایی کند. این دفتر، هنگام بررسی اهداف احتمالی، هم به حملات تروریستی واقعی که گروه انجام داده نگاه می کند و هم بررسی می کند تا ببیند آیا گروه درحال آماده سازی یا برنامه ریزی برای اعمال تروریستی آتی هست یا نه، یا این که آیا قابلیت یا قصد چنین اعمالی را دارد یا خیر. طبقه بندی وقتی هدف شناسایی شد، دفتر هماهنگ کننده یک "رکورد اداری" مشروح تهیه می کند، که مجموعه ای است از اطلاعات، که معمولا اطلاعات آزاد و طبقه بندی شده را در بر می گیرد، و نشان می دهد که معیارهای قانونی برای طبقه بندی برآورده شده اند. اگر وزیر خارجه، در همفکری با دادستان کل و وزیر خزانه داری، تصمیم بگیرد طبقه بندی را صورت دهد، کنگره از قصد وزیر برای طبقه بندی یک سازمان مطلع می شود و هفت روز مهلت داده می شود تا (طبق درخواست قانون مهاجرت و ملیت) طبقه بندی را بررسی کند. وقتی مدت زمان 7 روزه سپری شد، یادداشت طبقه بندی در "فدرال رجیستر" ثبت می شود، که در این نقطه طبقه بندی عملی می شود. سازمانی که به عنوان "سازمان تروریستی خارجی" طبقه بندی می شود می تواند در کمتر از 30 روز از زمان طبقه بندی که در "فدرال رجیستر" منتشر می شود از دادگاه استیناف درخواست کند که در طبقه بندی تجدید نظر کند. طبقه بندی ها بعد از دو سال بطور خودکار منقضی می شوند، اما وزیر خارجه ، در صورتی که مشخص شود معیارهای طبقه بندی هنوز در سازمان وجود دارند، می تواند یک سازمان را برای دو سال دیگر مجددا طبقه بندی کند. شرایط طبقه بندی یک سازمان در هنگام طبقه بندی مجدد نیز صدق می کنند. هر زمان که معلوم شود شرایطی که طبق آن یک سازمان طبقه بندی شده تغییر کرده اند، یا امنیت ملی ایالات متحده لغو طبقه بندی را تضمین کند، وزیر خارجه می تواند طبقه بندی یا طبقه بندی مجدد را فسخ کند. قانون کنگره، یا حکم دادگاه،‌نیز می تواند در فسخ یک طبقه بندی موثر باشد. معیارهای قانونی برای طبقه بندی مستخرجه از اصلاحات بخش 219 از قانون مهاجرت و ملیت در قانون میهن پرستی ایالات متحده سال 2001) 1. سازمان باید خارجی باشد 2. سازمان ( همان طور که در بخش 212 از قانون مهاجرت و ملیت توضیح داده شده) به فعالیت تروریستی یا (همان طور که در بخش 140 از قانون اختیار روابط خارجی سال 1988 و 1989 توضیح داده شده) تروریسم مشغول باشد یا ظرفیت و قصد شرکت در اعمال تروریستی یا تروریسم را دارد. 3. فعالیت تروریستی یا تروریسم سازمان امنیت شهروندان ایالات متحده یا امنیت ملی امریکا (دفاع ملی، روابط خارجی، یا منافع اقتصادی) را به خطر می اندازد. انشعابات قانونی طبقه بندی 1. فراهم کردن آگاهانه حمایت یا منابع برای یک سازمان طبقه بندی شده توسط شخصی که در ایالات متحده است یا در قلمرو قضایی ایالات متحده قرار دارد غیرقانونی تلقی می شود (عبارت "منابع یا پشتیبانی بدین صورت تعریف شده که "ابزار مالی یا پولی، خدمات مالی، ارائه مسکن، آموزش، مشورت، ارائه خانه امن، جعل اسناد یا کارت شناسایی، تجهیزات مخابراتی، تاسیسات، سلاح، مواد مرگبار، مواد منفجره، پرسنل، حمل و نقل، و دیگر اموال فیزیکی، به غیر از دارو یا مواد مذهبی). 2. درصورتی که نمایندگان و اعضای سازمان طبقه بندی شده خارجی باشند، وجود شان در ایالات متحده جایز نیست، و در بعضی شرایط خاص، می توان آن ها را از کشور بیرون کرد. 3. هر موسسه مالی امریکایی که آگاه شود که اموالی دارد که متعلق به یک سازمان طبقه بندی شده می باشند باید مالکیت اموال را بدست گیرد و آن ها را به دفتر کنترل دارایی های خارجی از وزارت خزانه داری امریکا گزارش دهد. دیگر تاثیرهای طبقه بندی 1. از تلاش ها برای متوقف کردن تامین مالی تروریست ها و تشویق دیگر کشورها به انجام کارهای مشابه پشتیبانی می شود. 2. سازمان های تروریستی طبقه بندی شده از نظر بین المللی بدنام و ایزوله می شوند. 3. بازدارنده تبادلات اقتصادی و کمک های مالی به سازمان های نامگذاری شده است 4. آگاهی و دانش عمومی از سازمان های تروریستی را بالا می برد. 5. نگرانی ما درباره سازمان های مشخص شده را به دیگر دولت ها نشان می دهد. فهرست کنونی از سازمان های تروریستی خارجی 1. ابونزال 2. ابوسیاف 3. گردان شهدای الاقصی 4. انصارلاسلام 5. گروه مسلح اسلامی (جی آی ای) 6. اثبات الانصار 7. آوم شینریکیو 8. گروه جدایی خواه باسک (اتا) 9. حزب کمونیست فیلیپین/ارتش جدید مردم (سی پی پی/ان پی ای) 10. ارتش جمهوریخواه ایرلند 11. جامعه الاسلامیه (گروه اسلامی) 12. حماس (جنبش مقاومت اسلامی) 13. حرکت المجاهدین (اچ یو ام) 14. حزب اله 15. جنبش اسلامی ازبکستان (آی ام یو) 16. جیش محمد (جی ای ام) 17. جماعة التوحید و الجهاد 18. سازمان جماعه الاسلامیه 19. الجهاد (جهاد اسلامی مصر) 20. کاهانه چای (کاچ) 21. حزب کارگران کردستان (پ ک ک) (آ ک آ)، کنگره دموکراسی و آزادی کردستان (کادک) 22. لشگر طیبه (ال تی) 23. لشگر جنگوی 24. ببرهای آزادی خواه تامیل 25. سازمان مجاهدین خلق (ام ای ک) 26. ارتش آزادیبخش ملی (ای ال ان) 27. جهاد اسلامی فلسطین 28. جبهه آزادیخواه فلسطین 29. جبهه خلق برای آزادی فلسطین 30. پی اف ال پی- جنرال کامند 31. القاعده 32. ریل آی آر ای 33. نیروهای انقلابی مسلح کلمبیا 34. هسته های انقلابی 35. سازمان انقلابی 17 نوامبر 36. ارتش آزادیبخش مردم انقلابی 37. گروه سلفی 38. راه درخشان 39. نیروهای متحد کلمبیا بخش 212 از قانون مهاجرت و ملیت عبارت "فعالیت تروریستی" را بدین صورت تعریف می کند که: هر گونه فعالیتی که طبق قوانینی که در آن انجام می شود غیرقانونی است و شامل موارد زیر است: 1. هواپیماربایی یا خرابکاری در حمل و نقل (از جمله هواپیمایی، کشتی یا خودرو) 2. گرفتن، بازداشت کردن، یا تهدید به قتل، مجروح کردن، یا تداوم بازداشت شخص دیگر به منظور وادار کردن شخص ثالث ( از جمله سازمان دولتی) به انجام کاری یا منع کردن آن از انجام کار، به عنوان شرایطی برای آزاد کردن افراد تحت اسارت. 3. حمله خشن به شخصی که تحت حمایت بین المللی است (که در بخش 1116 از سند 18، قوانین ایالات متحده توضیح داده شده) یا حمله به آزادی فردی چنین اشخاصی 4. ترور 5. استفاده از هرگونه: ماده بیولوژیکی، ماده شیمیایی، سلاح یا وسیله هسته ای یا مواد منفجره، اسلحه گرم، یا دیگر سلاح یا وسیله خطرناک با هدف ایجاد بخطرانداختن، مستقیم یا غیرمستقیم، امنیت یک یا چند فرد یا بوجود آوردن صدمه جدی به اموال. 6. تهدید، تلاش، یا توطئه چینی برای انجام دادن یکی از موارد ذکر شده فوق. 7. مشغول شدن به اعمال تروریستی توضیح داده شده. همانگونه که در این فصل (فصل 8 از قانون مهاجرت و امنیت) به کار رفته، "مشغول شدن به فعالیت تروریستی" بدان معنا است که فرد یا عضو یک سازمان قادر است: 1. عملی را تحت شرایطی انجام دهد که قصدش کشتن یا مجروح کردن شدید شخص دیگر باشد، یک عمل تروریستی. 2. برنامه ای را برای یک عمل تروریستی آماده کند. 3. اطلاعات یا اهداف احتمالی برای یک عمل تروریستی را تدارک ببیند. 4. درخواست پول یا مواد با ارزش کند برای: الف) یک فعالیت تروریستی، ب) سازمانی تروریستی که توضیح داده شد، یا پ) سازمانی تروریستی که توضیح داده شد، مگر این که شخص درخواست کننده نشان دهد که نمی دانسته که کمک های مالی به افزایش فعالیت تروریستی سازمان کمک خواهد کرد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

جدیدترین مطالب

کانونهای فروپاشی درون فرقه رجوی

با ارزیابی دقیق اقدامات مجاهدین پس از انتقال به آلبانی در این عرصه ، با قاطعیت می‌توان گفت که ضریب نفوذ و ارتباط گیری آنان در اینترنت از دهه هشتاد...

مجاهدین در حال انقراض هستند

شبکه 4 انگلیس با پخش مستندی درباره فعالیت‌ ها و چگونگی تلاش مجاهدین برای ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران، عنوان می‌کند که اعضای این گروه به دلیل قوانین...

باندرجوی، چرخش ناگزیراز سرویس اطلاعاتی به بنگاه تبلیغاتی و نقش اسرائیل در آن

معنای اقدام اسرائیل برای محافظت از مجاهدین ( با توجه به همان سناریویی که اسرائیل اعلام کرد که دو تن از اعضای مجاهدین با احدی از اعضای سفارت ایران ارتباط...

ورود به فاز نظامی از همان ابتدای انقلاب کلید زده شد.

ورود به فاز نظامی از همان ابتدای انقلاب کلید زده شد. وقتی یک کمیته مرکزی مخفی شکل می‌گیرد، برای چه درست می شود؟ مسئولیت این کمیته و شبکه مخفی با...

سربازان پیاده آمریکا در اروپا

واقعیت آن است که مجاهدین خود بهتر از همه می دانند که دولتهای اروپایی با توجه به شناختی که از آنان دارند، صرفاً این گروه را یک مزاحم برای ایران...

مطالب پربازدید

Error: No articles to display