خبر
اطلاعات مجاهدین ارزشمند نبوده بلکه کاملا آشکار و علنى بود و مجاهدین عمدتا با تخلیه تلفنى افراد و با جمع و تفریق آمد و رفتها میخواسته اند ادعا کنند که ایران در فکر تولید سلاح هسته اى است.
"علی یونسی" وزیر اطلاعات ایران اعلام کرد: ما بیش از ۱۰ نفر از جاسوسان فله اى و دله ای را شناسایى و دستگیر کرده ایم. تعدادى از این "جاسوان فله اى " فقط براى خدمت به امریکا، دلگى و دریوزگى کرده اند. مجاهدین هیچ نوع اطلاعات ارزشمندى را به امریکا منتقل نکردند چون دسترسى نداشتند یونسى گفت: اطلاعات مجاهدین ارزشمند نبوده بلکه کاملا آشکار و علنى بود و مجاهدین عمدتا با تخلیه تلفنى افراد و با جمع و تفریق آمد و رفتها مىخواسته اند ادعا کنند که ایران در فکر تولید سلاح هسته اى است. وى از تخلیه اطلاعاتى توسط تلفن به عنوان شیوه هاى گروه مجاهدین یاد کرد واظهار داشت: مجاهدین در تماسهاى تلفنى با مراکز با ادبیات خاص و معرفی خود به عنوان مسؤول، اطلاعات کسب می کنند. وى اضافه کرد: امریکاییها میدانستند که اطلاعات مجاهدین دروغ است ولى از مجاهدین خواستند آنها اعلام کنند تا براى اعمال فشار رسمى امریکا، مقدمات فراهم شود. وزیر اطلاعات ایران اظهار داشت: امریکاییها از طریق مجاهدین اعلام کردند، چون میخواستند جاسوسان اصلى حفظ شود. اطلاعاتى که امریکاییها میخواستند همان اطلاعاتى بود که جاسوسان حرفه ایشان نفوذ داده بودند منتها فکر میکردند ما آنها را شناسایى نمیکنیم و گرنه مجاهدین و حتى جاسوسان اصلىشان هم اطلاعات باارزشى نداشتند چون کارهاى ما حفاظت شده بود، اما چیزى برخلاف پیمان ان .پى.تى نبود، بلکه حفاظت کردن به دلیل تحریم امریکا بود.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

جدیدترین مطالب

کانونهای فروپاشی درون فرقه رجوی

با ارزیابی دقیق اقدامات مجاهدین پس از انتقال به آلبانی در این عرصه ، با قاطعیت می‌توان گفت که ضریب نفوذ و ارتباط گیری آنان در اینترنت از دهه هشتاد...

مجاهدین در حال انقراض هستند

شبکه 4 انگلیس با پخش مستندی درباره فعالیت‌ ها و چگونگی تلاش مجاهدین برای ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران، عنوان می‌کند که اعضای این گروه به دلیل قوانین...

باندرجوی، چرخش ناگزیراز سرویس اطلاعاتی به بنگاه تبلیغاتی و نقش اسرائیل در آن

معنای اقدام اسرائیل برای محافظت از مجاهدین ( با توجه به همان سناریویی که اسرائیل اعلام کرد که دو تن از اعضای مجاهدین با احدی از اعضای سفارت ایران ارتباط...

ورود به فاز نظامی از همان ابتدای انقلاب کلید زده شد.

ورود به فاز نظامی از همان ابتدای انقلاب کلید زده شد. وقتی یک کمیته مرکزی مخفی شکل می‌گیرد، برای چه درست می شود؟ مسئولیت این کمیته و شبکه مخفی با...

سربازان پیاده آمریکا در اروپا

واقعیت آن است که مجاهدین خود بهتر از همه می دانند که دولتهای اروپایی با توجه به شناختی که از آنان دارند، صرفاً این گروه را یک مزاحم برای ایران...

مطالب پربازدید

Error: No articles to display