خبر
تظاهرکنندگان علیه مجاهدین دارای مجوز قانونی بوده و اسکورت پلیس به همراه داشتند. آنان رأس ساعت ده و نیم صبح به شهرداری اور رسیدند تا در آنجا به اعتراض علیه تروریسم دست بزنند، ولی بر خلاف انتظار و مسایلی که از قبل حل شده بود، شهردار محل که یکی از عوامل سرسپرده و خریداری شده توسط مجاهدین بود، از ادامه تظاهرات ایرانیان ممانعت به عمل آورده با آنکه این تظاهرات از استانداری و پلیس پاریس اجازه قانونی به همراه داشت. با این وصف و پس از دقایقی بحث و کلنجار مابین عوامل شهرداری و پلیس، معترضین شروع به مقاومت کرده و پلاکاردها و پوسترهایشان را روی دست به هوا برده و شروع به شعار دادن علیه سران تروریسم کردند. در این حین پلیس در دفاع از معترضین دخالت کرده و مانع عمل عوامل شهرداری شد.
در قسمت اول این گزارش، آکسیون روز 29ـ 3ـ 2005 مخالفین مجاهدین خلق به اختصار و فشرده به سمع شنوندگان و بینندگان رسید و قسمت دوم این گزارش را اختصاص می دهیم به فعالیتهای روزهای 31 مارس و 1 آوریل که در شهر و اطراف پاریس اتفاق افتاد. در روز 31 مارس، معترضین علیه تروریسم مجاهدین، سمیناری در شهر پاریس بر پا داشتند که در آن جمعی از خبرنگاران و میهمانان خارجی حضور یافتند و مسئولین سمینار به برنامه های مختلفی که از قبل تدارک دیده بودند، ادامه دادند. این سیمنار از صبح ساعت 9 آغاز شده و تا ساعت 17 عصر ادامه داشت. سخنرانان جلسه عبارت بودند از: آٍقایان هادی شمس حائری، امیر عاطفه، کریم حقی، ادوارد ترمادویان، مهدی خوشحال، اردشیر پرهیزگاری، فرهاد جواهری، محمدحسین سبحانی، عباس میرصادقی، حسن صادقیان، مسعود جابانی و مجید فراهانی. سخنرانان اکثراً از اعضای سابق مجاهدین خلق بوده و محور صحبت هایشان در رابطه با آنچه که بر آنان و خانواده شان در داخل تشکیلات مجاهدین گذشته بود، دور می زد. سخنرانان همچنین از فروپاشی خانواده ، زندان، تبعید و بسیاری از موارد نقض حقوق بشر در تشکیلات مجاهدین را که به عینه تجربه کرده بودند را شرح دادند. در متن سخنرانی، تعدادی تلفن از ایران وجود داشت که در آن سوی خط و از داخل ایران، تعدادی از مادران پیر و داغدار تجاربشان را در ارتباط با ملاقات با فرزندان اسیرشان در عراق و برخوردهای ضد انسانی که سران مجاهدین با آنان داشتند، از طریق تلفن به سمع شنوندگان رساندند. در لابلای سخنرانی چند تن از سخنرانان خارجی نیز که از کشورهای فرانسه، انگلیس، نروژ و سایر کشورهای اروپایی بودند، تجارب فردی و تحقیقات شان را در ارتباط با مجاهدین خلق و روش های سرکوب و فرقه گرایانه یی که آنان برعلیه اعضاء به کار می برند، به تفصیل شرح دادند. سخنرانان، جملگی با لحنی ملایم ضمن افشای ماهیت تروریسم، همچنین به سران تروریسم هشدار داده و توجه می دادند که اگر دست از جنایات شان علیه اعضاء و مردم بردارند، راهشان به سمت مردم باز خواهد بود. موردی که برای حضار شرکت کننده در سمینار جالب بود و کیفیت افشاگری را بالا می برد، حضور تعدادی از هواداران مجاهدین در داخل سمینار بود. آنان کمافی السابق با فرهنگ لمپنی و بدون گرفتن وقت قبلی، خواستار مطرح کردن سوالاتشان بودند. با اینکه سمینار از قبل برنامه ریزی شده بود، با این وجود به هواداران مجاهدین که مداوم جارو جنجال و قال و مقال می کردند، فرصت سوال و ابراز نظر داده شد، ولی آنان از این فرصت به دست آمده و سوء استفاده از فضای دموکراتیک سمینار، به تهمت زنی و توهین علیه مسولین سمینار پرداخته و عملاًً قصد تعطیل کردن سمینار را داشتند. آنان بدون توجه به محتوای گفتار و استدلالات سخنرانان و بدون اینکه اساساً گوش کنند، فریاد می زدند و شعار می دادند و توهین و جنجال می کردند. چیزی که شبیه به آن را در عراق و برعلیه اعضای ناراضی به کار می بردند که البته مسئولین سمینار و اعضای شرکت کنننده با این جمع اوباش با مسالمت برخورد کرده و حتی توهین و تهمت های غیرسیاسی شان را تحمل کردند. اما با این وصف تلاش مسئولین سمینار نتیجه ای نداد و ناچار شدند گروه اوباش را که قصد درگیری فیزیکی داشتند، از سالن سمینار اخراج کنند، این رفتار فرقه گرایانه اوباش در سالن سمینار بهترین گواه برای رسانه ها و برگزار کنندگان وحاضرین در سالن سمینار بود. این جمع اوباش وقتی که به خیابان رسیدند، با تلفن موبایل، ماحصل و نتیجه ماموریتشان را به سران تروریسم گزارش دادند. روز جمعه اول آوریل، پاریس بر عکس روزهای گذشته هوایی آفتابی و بهاری داشت. معترضین علیه تروریسم که بالغ بر صدها تن بودند، ازمحل اقامتشان بیرون آمده، سوار سه اتوبوس شده و به سمت دهکده اور آ سرواز(محل اقامت مریم رجوی) حرکت کردند. تظاهرکنندگان علیه مجاهدین دارای مجوز قانونی بوده و اسکورت پلیس به همراه داشتند. آنان راس ساعت ده و نیم صبح به شهرداری اور رسیدند تا در آنجا به اعتراض علیه تروریسم دست بزنند، ولی برخلاف انتظار و مسایلی که از قبل حل شده بود، شهردار محل که یکی از عوامل سرسپرده و خریداری شده توسط مجاهدین بود، از ادامه تظاهرات ایرانیان ممانعت به عمل آورده با آنکه این تظاهرات از استانداری و پلیس پاریس اجازه قانونی به همراه داشت. با این وصف و پس از دقایقی بحث و کلنجار مابین عوامل شهرداری و پلیس، معترضین شروع به مقاومت کرده و پلاکاردها و پوسترهایشان را روی دست به هوا برده و شروع به شعار دادن علیه سران تروریسم کردند. در این حین پلیس در دفاع از معترضین دخالت کرده و مانع عمل عوامل شهرداری شد. تظاهرکنندگان مجدداً به سر دادن شعارهای خود علیه سران تروریسم ادامه دادند. همان سرانی که محل اقامتشان در چند صدمتری شهرداری محل قرار داشت. این اعتراض که با حیرت و تعجب عوامل شهرداری و مردم محل روبرو شده بود، حدود یکساعت به طول انجامید و معترضین پس از سالیان سال و در استمرار مبارزات مسالمت آمیز علیه تروریسم مجاهدین، سرانجام فرصتی را به دست آوردند تا خشم فروخورده شان را بیرون بریزند و چهره بدون ماسک رهبران تروریسم را با انواع عکس و پوستر، نشان بدهند. سرانجام تظاهرکنندگان وقتی به اهداف اولیه شان رسیدند، به صورت مسالمت آمیز، محل تظاهرات را ترک کردند و برای انجام مرحله دوم اعتراضاتشان، به محل دیگری به نام Mery واقع در چند کیلومتری اور رفتند و در آنجا نیز به ادامه تظاهراتشان پرداختند. شعاری که معترضین برعلیه تروریسم مجاهدین، سر می دادند به زبانهای فارسی و فرانسه تکرار می شد و شعارها با محتوای سیاسی و مسالمت آمیز بوده و هیچ گونه خشونتی را در خود نداشت و بر نمی انگیخت. بعضی از شعارهای معترضین از این قرار بود: ـ نه ملا، نه رجوی، دموکراسی، دموکراسی - فرانسویان از ما حمایت کنید - تروریست، رجوی، رجوی، تروریست - مریم رجوی، جنایتکار -تروریستها را از فرانسه اخراج کنید و سایر شعارهایی که دارای محتوا و مضمونی سیاسی و بر علیه رهبران تروریسم بودند. در آخرین مرحله تظاهرات در بعد ازظهر روز جمعه در محلی به نام Cergy ادامه یافت. در این محل معترضین همچنان به سردادن شعارهایی علیه سران تروریسم ادامه دادند و احساساتشان را در جمع مردم ابراز داشتند. در این محل اما تعدادی از هواداران تروریسم حضور پیدا کرده و با پخش نامه هایی از شورای ملی مقاومت، خواهان لوث کردن محتوای اعتراضات بودند که دست از پا دراز تر به لانه های خود خزیدند. با این وصف معترضین به افشاگری خود ادامه داده و همچنان در میان انبوه مردم محل یک ساعت وقت را به شعار دهی و اعتراض علیه تروریسم مجاهدین، پرداختند. نکته جالب توجه در هر سه شهرک این است که طی بیست سال حضورسران فرقه تروریستی در اور سور آوز وصرف هزینه های هنگفت برای جلب حمایت ساکنان وشهر دار؛سران فرقه موفق به انجام هیچ حرکت و اقدام عملی ؛ مانند اجیر کردن فله ای مواجب بگیران خود در این سه شهر نشدند ؛ یا بهتر است بگوئیم ماگزیمم توان خود را بکار گرفت اما بیش از شش هفت مواجب بگیر پیر وفرتوت را نتوانست به میدان بیاورد و مقر مریم قجر زیر پای شاکیان خصوصی باند تروریستی رجوی ؛چون بید لرزیدن گرفت.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

جدیدترین مطالب

کانونهای فروپاشی درون فرقه رجوی

با ارزیابی دقیق اقدامات مجاهدین پس از انتقال به آلبانی در این عرصه ، با قاطعیت می‌توان گفت که ضریب نفوذ و ارتباط گیری آنان در اینترنت از دهه هشتاد...

مجاهدین در حال انقراض هستند

شبکه 4 انگلیس با پخش مستندی درباره فعالیت‌ ها و چگونگی تلاش مجاهدین برای ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران، عنوان می‌کند که اعضای این گروه به دلیل قوانین...

باندرجوی، چرخش ناگزیراز سرویس اطلاعاتی به بنگاه تبلیغاتی و نقش اسرائیل در آن

معنای اقدام اسرائیل برای محافظت از مجاهدین ( با توجه به همان سناریویی که اسرائیل اعلام کرد که دو تن از اعضای مجاهدین با احدی از اعضای سفارت ایران ارتباط...

ورود به فاز نظامی از همان ابتدای انقلاب کلید زده شد.

ورود به فاز نظامی از همان ابتدای انقلاب کلید زده شد. وقتی یک کمیته مرکزی مخفی شکل می‌گیرد، برای چه درست می شود؟ مسئولیت این کمیته و شبکه مخفی با...

سربازان پیاده آمریکا در اروپا

واقعیت آن است که مجاهدین خود بهتر از همه می دانند که دولتهای اروپایی با توجه به شناختی که از آنان دارند، صرفاً این گروه را یک مزاحم برای ایران...

مطالب پربازدید

Error: No articles to display