خبر
نقض حقوق بشر در کمپ های سازمان مجاهدین خلق - (متن کامل گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر - قسمت پنجم)
نقض حقوق بشر در داخل کمپ های سازمان مجاهدین خلق موارد نقض حقوق بشر که توسط رهبری سازمان علیه اعضای ناراضی اعمال شده است شامل حبس طویل المدت ( بدون ارتباط با دنیای خارج ) ، حبس های انفرادی ، ضرب و جرح ، آزارهای روانی و زبانی ، اعتراف های اجباری ، تهدید به اعدام و شکنجه هایی که در دو مورد به مرگ منجر شده اند ، می شود . اظهارات اعضای سابق سازمان حاکی از آن است که این سازمان از سه نوع زندان در داخل کمپ های خود در عراق استفاده می کند ، به گفته مصاحبه شوندگان نوع اول واحدهای مسکونی کوچک می باشد که به مهمانسرا مشهورند . کسانی که متقاضی ترک سازمان بوده اند در این واحدها نگهداری می شدند که عمدتاً در حبس مجرد بودند ، آنها مجاز نبودند که برای صحبت و ملاقات با کسی در داخل کمپ و یا تماس با بستگان و دوستان خود در دنیای بیرون از واحدهای شان خارج شوند . کریم حقی عضو عالیرتبه سازمان مجاهدین که در گذشته مسئولیت امنیت مسعود رجوی را بر عهده داشت به دیده بان حقوق بشر گفت : " من در سال 1991 در سازمان توی فرمانده ای حفاظت رجوی بودم ، باور نمی کردند که می خواهم بیرون بیایم ، من را به همراه همسرم و بچه شش ماهه ام در ساختمانی به اسم اسکان که یک سری واحدهای مسکونی برای قبلاً که ازدواج روال بود و اینجا خانه زوج ها بود ، حبس کردند . سازمان دور این واحدها دیوار بلندی کشیده بود و سیم خاردار از سمت داخلی کشیده بود و برج نگهبانی و گشت داشت ، در طول این مدت جیره غذایی مان را کم کردند ، کتک می زدند و فحش می دادند و ترس از اعدام می کردند ." (41) محمد رضا اسکندری و همسرش طاهره اسکندری که هر دو عضو سابق سازمان مجاهدین هستند به دیده بان حقوق بشر گفتند که پس از ارائه درخواست خود در سال 1991 برای ترک سازمان در مهمانسراهای متعددی محبوس شدند : " وقتی که ما وارد کمپ سازمان شدیم ، پاسپورت و مدارک شناسایی مان را گرفتند و بعدها که گفتیم قصد رفتن داریم آنها را به ما پس ندادند . ما را در ساختمان هایی به اسم اسکان و در جاهای دیگر زندانی کردند . سپس به یک اردوگاه پناهندگان به اسم التاش در نزدیکی شهر رمادی فرستادند ، زندگی در التاش بسیار سخت بود ، مرگ تدریجی بود و افراد وابسته به سازمان حتی در آنجا هم اذیت مان می کردند ، بالاخره در سپتامبر 1992 توانستیم از هلند پناهندگی بگیریم ." (42) نوع دوم حبس در داخل کمپ های سازمان مجاهدین " بنگالی شدن " نام داشت ، بنگالی شدن نامی است که اشاره به سلول های کوچک انفرادی در درون اتاق های پیش ساخته دارد . اعضای ناراضی که خواستار ترک سازمان بودند و سایر افراد در بنگال ها محبوس می شدند ، حبس در بنگال نوعی مجازات برای افرادی بود که از دیدگاه رهبری سازمان مرتکب خطایی شده بودند ، این افراد در مدت حبس باید درباره خطاهای خود تفکر و تأمل کرده و گزارش هایی در انتقاد از خود می نوشتند . مسعود بنی صدر که نمایندگی دیپلماتیک سازمان در اروپا و شمال آمریکا را بر عهده داشت می نویسد که پس از جلسه ای با مسعود رجوی و سایر اعضای ارشد ، آنها به این نتیجه رسیدند که او فاسد شده است و باید بنگالی بشود : " پس از آن مسئول من از من خواست به بنگاله ای رفته و تفکر کنم ، من بنگالی شدم یعنی این که باید به سلول انفرادی رفته و فقط فکر کنم و بنویسم ، این نوع شدیدی از شکنجه روانی است به طوری که برخی از اعضای سازمان ترجیح می دادند که خود را بکشند تا این که بنگالی شوند . " (43) نوع سوم بازداشت هایی که شاهدین گزارش کرده اند شامل حبس ، شکنجه فیزیکی و بازجویی در زندان های مخفی کمپ های سازمان می شود . از این زندان ها عمدتاً برای آزار ناراضیان سیاسی استفاده می شود . بیشتر اعضای سازمان اطلاعی از وجود این زندان ها نداشتند ، افرادی که در این بازداشتگاه ها حبس شده اند در مصاحبه با دیده بان حقوق بشر اظهار داشتند که تا قبل از تجربه شخصی از وجود آنها بی اطلاع بوده اند . یکی از شاهدان به نام محمد حسین سبحانی که دیده بان حقوق بشر با او مصاحبه کرده است ، مدت هشت سال و نیم یعنی از سپتامبر 1992 تا ژانویه 2001 را در سلول های انفرادی درون کمپ های سازمان سپری کرده است . شاهد دیگر ، جواهری یار از نوامبر 1995 تا دسامبر 2000 به مدت پنج سال در زندان های سازمان به طور انفرادی محبوس بوده است . هر دوی این افراد اعضای ارشد مجاهدین بوده که قصد ترک سازمان را داشتند اما به آنها گفته شد که به علت اطلاعات داخلی زیادی که دارند به آنها اجازه خروج داده نخواهد شد . آنها زندانی شده و نهایتاً به مسئولین عراقی تحویل و به زندان ابوغریب منتقل شدند . چهار شاهد دیگر که با دیده بان حقوق بشر مورد مصاحبه قرار گرفتند در دوران چک امنیتی سال های 1994 و 1995 و به علت آن که مشکوک به نارضایتی بودند ، زندانی شدند . علی قشقاوی ، علی رضا میر عسگری ، علی اکبری و عباس صادقی نژاد تحت شکنجه های شدید و بازجویی های خشن قرار گرفته و وادار به امضای اعتراف نامه های دروغین مبنی بر ارتباط با عوامل اطلاعاتی ایران شدند . عباس صادقی نژاد ، علی قشقاوی و علی رضا میر عسگری همچنین شاهد مرگ پرویز احمدی در درون یکی از زندان های سازمان در فوریه سال 1995 بودند ، این سه تن در دستگیری های چک امنیتی در فوریه 1995 در یک سلول محبوس بودند . پرویز احمدی نیز یکی از اعضای ناراضی سازمان بود که در همان سلول به سر می برد ، علی قشقاوی به دیده بان حقوق بشر گفت که پرویز احمدی در دومین روز دستگیری خود به بازجویی برده شد : " روز اول ماه رمضان بود که زندانبان آمد و پرویز احمدی را برای بازپرسی برد ، چند ساعتی بعد آوردنش ، دیدم آن قدر زده بودنش که هیچی از این بشر باقی نمانده بود و چند دقیقه بعد جان سپرد ." (44) عباس صادقی نژاد که در همان سلول بود آخرین لحظات زندگی پرویز احمدی را چنین به یاد می آورد : " در باز شد و یکی زندانی را انداختند توی سلول ، با صورت افتاد روی زمین ، در ابتدا نشناختنمش . شدیداً کتک خورده بود ، دیدیم پرویز احمدی هست که چند ساعت پیش برای بازجویی برده بودنش . تمام بدنش آثار شکستگی وجود داشت و داشت می رفت توی کوما ، خیلی سعی کردیم که بهش کمک کنیم ولی بعد از ده دقیقه در حالی که سرش روی پای من بود جان سپرد ، زندانبان در را باز کرد و جسد او را بیرون کشید ." (45) علی رضا میر عسگری که یکی دیگر از شاهدان عینی می باشد شرایط مرگ پرویز احمدی را تأیید کرد . (46) دیده بان حقوق بشر یک نسخه از مجاهد نشریه وابسته به سازمان را به دست آورد که در تاریخ دوم مارس 1998 منتشر شده و در آن از پرویز احمدی به عنوان یکی از شهدای مجاهدین یاد می کند که توسط عوامل اطلاعاتی ایران کشته شده است . (47) عباس صادقی نژاد در مصاحبه با دیده بان حقوق بشر اظهار داشت که شاهد مرگ یک زندانی دیگر به نام قربان علی ترابی بوده است ، ترابی پس از بازگشت از یک جلسه بازجویی به سلولی که صادقی نژاد در آن محبوس بود ، جان داد . (48) ______________________ 41- مصاحبه تلفنی دیده بان حقوق بشر با کریم حقی ، یازدهم فوریه 2005 42- مصاحبه تلفنی دیده بان حقوق بشر با محمد رضا اسکندری و طاهره اسکندری ، اول فوریه و دهم فوریه 2005 43- Banisadr . Memoirs of an Iranian Rebel . p . 388 44- مصاحبه تلفنی دیده بان حقوق بشر با عباس صادقی نژاد ، چهاردهم فوریه 2005 مصاحبه تلفنی دیده بان حقوق بشر با علی قشقاوی ، نهم فوریه و ششم می 2005 مصاحبه تلفنی دیده بان حقوق بشر با علیرضا میر عسگری ، دهم فوریه 2005 45- مصاحبه تلفنی دیده بان حقوق بشر با عباس صادقی نژاد ، چهاردهم فوریه 2005 46- مصاحبه تلفنی دیده بان حقوق بشر با علیرضا میر عسگری ، دهم فوریه 2005 47- مجاهد شماره 380 ، دوم مارس 1998 48- مصاحبه تلفنی دیده بان حقوق بشر با عباس صادقی نژاد ، چهاردهم فوریه 2005

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

جدیدترین مطالب

کانونهای فروپاشی درون فرقه رجوی

با ارزیابی دقیق اقدامات مجاهدین پس از انتقال به آلبانی در این عرصه ، با قاطعیت می‌توان گفت که ضریب نفوذ و ارتباط گیری آنان در اینترنت از دهه هشتاد...

مجاهدین در حال انقراض هستند

شبکه 4 انگلیس با پخش مستندی درباره فعالیت‌ ها و چگونگی تلاش مجاهدین برای ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران، عنوان می‌کند که اعضای این گروه به دلیل قوانین...

باندرجوی، چرخش ناگزیراز سرویس اطلاعاتی به بنگاه تبلیغاتی و نقش اسرائیل در آن

معنای اقدام اسرائیل برای محافظت از مجاهدین ( با توجه به همان سناریویی که اسرائیل اعلام کرد که دو تن از اعضای مجاهدین با احدی از اعضای سفارت ایران ارتباط...

ورود به فاز نظامی از همان ابتدای انقلاب کلید زده شد.

ورود به فاز نظامی از همان ابتدای انقلاب کلید زده شد. وقتی یک کمیته مرکزی مخفی شکل می‌گیرد، برای چه درست می شود؟ مسئولیت این کمیته و شبکه مخفی با...

سربازان پیاده آمریکا در اروپا

واقعیت آن است که مجاهدین خود بهتر از همه می دانند که دولتهای اروپایی با توجه به شناختی که از آنان دارند، صرفاً این گروه را یک مزاحم برای ایران...

مطالب پربازدید

Error: No articles to display