خبر
انجمن حمایت از قربانیان سازمان مجاهدین معتقد است که با توجه به بیرون آمدن مدارک بسیاری از موارد نقض حقوق بشر و جرایم ضدبشری سران فرقه در دو سال گذشته، هر گونه حمایت از مزدوران سابق صدام حسین در هر شکل و نمایی، چه به منظور خرابکاری در مذاکرات با ایران و در تشویق برای حمله نظامی امریکا و بریتانیا به ایران باشد، چه به خاطر استفاده از آنها به عنوان کارتی در سر میز مذاکره باشد و چه به خاطر استفاده از آنها به عنوان بنگاه دروغ پراکنی از طرف سرویسهای مخفی درگیر در ایران، عراق، لندن و واشنگتن باشد، نه تنها نامشروع که غیرقانونی است.
نامه ای به عالیجناب تونی بلر، نخست وزیر بریتانیا انجمن حمایت از قربانیان سازمان مجاهدین ششم ژوئن دوهزاروپنج نخست وزیر عزیز، طی ماههای اخیر، تعدادی از سران گروه تروریستی مجاهدین خلق که در حال حاضر تحت وثیقه و ضمانت منتظر دادگاههایشان در رابطه با جرائم تروریستی در فرانسه به سر می برند سعی کرده اند تا در مورد محدودیت هایی که دادگاه برایشان تعیین کرده است تخفیف هایی را بدست آورند. این تلاشی است برای سیاسی کردن موارد اتهامشان و همچنین برای خریدن وقت برای یافتن کشوری که احتمالا حاضر به قبول آنها بدون محاکمه آنان باشد. اساس ادعاهایی که این افراد به دادگاه عرضه میکنند ادعایی است بر این مبنی که آنها احتیاج به مسافرت به خارج از فرانسه برای کار و تجارت و غیره دارند (یکی از محدودیت های دادگاه در مورد این افراد عدم اجازه خروج از فرانسه است). ما مطلع شدیم که در یکی از این دادگاه ها در تاریخ هفدهم می دوهزار و پنج، تصمیم های زیر توسط قاضی دادگاه گرفته شده است. در رابطه با پرونده آقای مجید شهبازیان، دادگاه تصمیم گرفته است که با توجه به مرتبط بودن وی با پرونده بیش از هشت میلیون دلار بصورت اسکناس های صد دلاری که در اطاق های مریم رجوی بدست آمده و همچنین ارتباط وی با تعداد نود و نه دستگاه محل یاب و موارد دیگر، وی تحت محدودیت هایی قرار گرفته و مبلغ هنگفتی نیز بعنوان وثیقه بپردازد. این محدودیت ها همچنین شامل عدم اجازه مسافرت وی به خارج از فرانسه می گردد. در رابطه با پرونده آقای صالح رجوی (برادر رهبر فرقه مسعود رجوی، رهبر خود انتخابی ای که در حال حاضر در خفا بسر می برد). دادگاه تقاضاهای وی را رد کرده و تصمیم می گیرد که کلیه محدودیت های تعیین شده در تاریخ بیست و یکم ژوئن دوهزار و سه و تصمیمات افزوده شده در تاریخ شانزدهم ژانویه دوهزار و چهار (شامل ممنوعیت خروج از فرانسه) پابرجا بماند بجز این که وی به جای هفته ای یک بار می تواند ماهی یک بار خود را به ژاندارمری اور سور اواز معرفی نماید. در رابطه با پرونده آقای محمد رضا محدث ( به نام های سید المحدثین، بهنام، محمد محدثین و غیره نیز شناخته شده است) دادگاه تقاضای وی مبنی بر نیاز وی به مسافرت به کشورهای دیگر، هر ماه بمدت سه روز، را رد کرده است. دادگاه همچنین درخواست وی برای مسافرت به بلژیک در آخر ماه می دوهزار و پنج را بخاطر کافی نبودن دعوت نامه های معتبر و دلایل کافی برای مسافرت رد کرده است. وکلای مجاهدین درخواست آقای محدثین برای مسافرت به آلمان را پس گرفته اند ولی بر روی لزوم مسافرت وی به بریتانیا در اوایل ماه ژوئیه دوهزار و پنج اصرار ورزیده اند. آقای محدثین دعوت نامه ای را از طریق لرد کوربت که یکی از حامیان خجل شناخته شده این گروه تروریستی است بدست آورده است. مجاهدین با ارائه این دعوت نامه و با پشتیبانی تعدادی از نو محافظه کاران در ایالات متحده آمریکا امیدوارند تا در این زمان بتوانند در مذاکرات سه کشور اروپایی و ایران اختلال ایجاد کنند. لرد کوربت بعنوان حامی خجل مجاهدین فرد ناشناخته ای نیست. عکس ها و اظهار نظرهای وی بطور متوسط سه بار در سال در پانزده سال گذشته در نشریات فارسی زبان سازمان مجاهدین خلق ایران زیر آرم و طرح کلاشینکف!! منعکس گردیده که در آنها دعوت به پشتیبانی از این گروه تروریستی می نماید. قاضی فرانسوی با توجه با احترامی که به لقب داده شده از طرف ملکه انگلستان به این فرد قائل شده است و بخاطر احترام به دولت بریتانیا اعلام کرده است که: " ادعا های وی ... رد می شود... بجز این که فرد تحت تحقیق بصورت خاص می تواند خاک فرانسه را بمدت سه روز برای مسافرت به بریتانیا و برای ملاقات با پارلمانترهای بریتانیایی ترک کند. این سه روز در اوایل ماه ژوئیه دوهزار و پنج خواهد بود (که مصادف است با دور جدیدی از مذاکرات سه کشور اروپایی و ایران). وی باید پانزده روز قبل از مسافرت زمان دقیق و مکان استقرار خود را به دادگاه اطلاع داده و صبح روز بازگشت خود را به ژاندارمری اور سور اواز معرفی نماید..." با توجه به این که سران این فرقه تروریستی مایوسانه بدنبال یافتن مکانی هستند تا شاید بتوانند خود را از رو در رو شدن با قانون نجات دهند و با توجه به این که از دیر باز به لندن، بخاطر روابط نزدیک ترش با برخی از مشاورین پنتاگون در امریکا و شاید بخاطر رفتار غیر مشخص دولت شما در مقابل این گروه رسما تروریست، بعنوان هدفی آسان تر نگاه کرده اند. با توجه به این که نمایندگان این گروه رسما تروریست شناخته شده آزادانه و بدون دردسر به کارشان در بریتانیا ادامه می دهند تا جایی که همین هفته گذشته برنامه عمومی ای در لندن برگزار نموده و هیچ مقام و مسئولی نیز جلوی آنها را نگرفته است. با توجه به این که نمایندگان رسمی و مستقر آنها شامل دولت نوروزی، مسعود ضابطی و حسین عابدینی آزادانه به فعالیت های غیر قانونی خود در دفاتر شناخته شده خود در لندن ادامه می دهند تا جایی که رفتار تهدید آمیز و تهدید های گفتاری آنها بر علیه هر آنکس که بر علیه تروریسم و نقض حقوق بشر سخن بگوید در اساس از طرف مقامات کشور نادیده گرفته می شود. جای تاسف بسیار است که مشاهده کنیم بریتانیا اولین کشور (و شاید تنها کشور) در جهان باشد که نه تنها فعالیت های این سازمان غیرقانونی را محدود نمی کند که در حال دادن روادید به یکی از وحشتناک ترین شکنجه گران ارتش خصوصی صدام است. اتهامات بر علیه آقای محدثین شامل دست داشتن در زندان غیرقانونی، شکنجه و کشتار تحت حکومت صدام حسین است. همین چند هفته پیش دادگاهی در لندن دستور داد تا کتابی تبلیغاتی را که سازمان مجاهدین تحت نام وی چاپ کرده بود را از کتاب فروشی های بریتانیا جمع کنند و ناشر نیز بصورت کامل بخاطر چاپ تبلیغات سوء معذرت خواهی نمود. بسیاری از قربانیانی که نامشان در گزارش اخیر دیدبان حقوق بشر در مورد شکنجه و کشتار جداشدگان توسط این فرقه منتشر شده است، این شخص را شخصا مسئول بخشی از صدماتی که دیده اند می دانند. انجمن حمایت از قربانیان سازمان مجاهدین معتقد است که با توجه به بیرون آمدن مدارک بسیاری از موارد نقض حقوق بشر و جرایم ضد بشری سران فرقه در دو سال گذشته، هر گونه حمایت از مزدوران سابق صدام حسین در هر شکل و نمایی، چه به منظور خرابکاری در مذاکرات با ایران و در تشویق برای حمله نظامی امریکا و بریتانیا به ایران باشد، چه بخاطر استفاده از آنها بعنوان کارتی در سر میز مذاکره باشد و چه بخاطر استفاده از آنها بعنوان بنگاه دروغ پراکنی از طرف سرویس های مخفی درگیر در ایران، عراق، لندن و واشنگتن باشد، نه تنها نا مشروع که غیر قانونی است. ما امیدواریم که دولت بریتانیا در رابطه با نظراتش در مورد جدیت خطر فعالیت های کنونی این افراد و بخصوص خطرات مستقیمی که متوجه مردم این کشور می سازند بازنگری کند. ما تمامی راه های قانونی ممکن را برای بدست آوردن حکم جلب کشوری، بین المللی و یا اروپایی بر علیه آقای محدثین - و احتمالا مسعود و مریم رجوی در کنار آن - دنبال می کنیم تا در صورتی که وی و یا هر کدام دیگر از سران این سازمان تروریستی با ویزای ورود بریتانیا وارد این خاک شوند بتوان آنها را به دست قانون سپرد. اردتمند شما مسعود خدابنده انجمن حمایت از قربانیان سازمان مجاهدین رونوشت به: وزیر خارجه بریتانیا، عالیجناب جک استراو وزیر خارجه آلمان، آقای ژوسکا فیشر وزیر خارجه فرانسه، آقای فیلیپ دوسته بلازی وزیر خارجه ایالات متحده امریکا، دکتر کاندولیزا رایس مدیر کل سازمان ملل متحد، آقای کوفی عنان

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

جدیدترین مطالب

کانونهای فروپاشی درون فرقه رجوی

با ارزیابی دقیق اقدامات مجاهدین پس از انتقال به آلبانی در این عرصه ، با قاطعیت می‌توان گفت که ضریب نفوذ و ارتباط گیری آنان در اینترنت از دهه هشتاد...

مجاهدین در حال انقراض هستند

شبکه 4 انگلیس با پخش مستندی درباره فعالیت‌ ها و چگونگی تلاش مجاهدین برای ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران، عنوان می‌کند که اعضای این گروه به دلیل قوانین...

باندرجوی، چرخش ناگزیراز سرویس اطلاعاتی به بنگاه تبلیغاتی و نقش اسرائیل در آن

معنای اقدام اسرائیل برای محافظت از مجاهدین ( با توجه به همان سناریویی که اسرائیل اعلام کرد که دو تن از اعضای مجاهدین با احدی از اعضای سفارت ایران ارتباط...

ورود به فاز نظامی از همان ابتدای انقلاب کلید زده شد.

ورود به فاز نظامی از همان ابتدای انقلاب کلید زده شد. وقتی یک کمیته مرکزی مخفی شکل می‌گیرد، برای چه درست می شود؟ مسئولیت این کمیته و شبکه مخفی با...

سربازان پیاده آمریکا در اروپا

واقعیت آن است که مجاهدین خود بهتر از همه می دانند که دولتهای اروپایی با توجه به شناختی که از آنان دارند، صرفاً این گروه را یک مزاحم برای ایران...

مطالب پربازدید

Error: No articles to display