خبر
در سرمقالهی الصباح آمده که مذاکرات ایران و امریکا بر سر عراق، از دید ناظران، در صورتی میتواند به موفقیت منجر شود که ایران از حمایت تبلیغاتی و عملی از گروههایی که به نیروهای امریکایی در عراق حمله میکنند دست بردارد و در مقابل امریکا نیز عوامل تهدید امنیت و موجودیت نظام سیاسی ایران را کنار بگذارد که از جملهی آنها، حضور سازمان مجاهدین خلق در عراق است.
مذاکرات طرفهای ایرانی و امریکایی در بغداد بازتابهای زیادی در رسانههای مختلف داشته است . بیبیسی در این رابطه نوشت: روزنامههای الحیات و الشرقالاوسط، دو روزنامهی مهم بینالمللی عربی که در عراق هم چاپ و توزیع میشوند بیش از روزنامههای محلی به مذاکرات ایران و امریکا بها داده و هر دوی آنها عنوان درشت صفحهی نخست خود را به خبر این مذاکره اختصاص دادهاند. در میان روزنامههای عراقی هم، الصباح که روزنامهای نزدیک به دولت و مهمترین روزنامهی عراق بهشمار میرود بیش از همه به مذاکرات سفیران ایران و امریکا در بغداد اهمیت داده و عنوان درشت صفحهی نخست خود را به این موضوع اختصاص داده است، با این عبارت: "سه طرف، یک پرونده و گفتوگوهای مبهم". در سرمقالهی الصباح آمده که مذاکرات ایران و امریکا بر سر عراق، از دید ناظران، در صورتی میتواند به موفقیت منجر شود که ایران از حمایت تبلیغاتی و عملی از گروههایی که به نیروهای امریکایی در عراق حمله میکنند دست بردارد و در مقابل امریکا نیز عوامل تهدید امنیت و موجودیت نظام سیاسی ایران را کنار بگذارد که از جملهی آنها، حضور سازمان مجاهدین خلق در عراق است.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

جدیدترین مطالب

کانونهای فروپاشی درون فرقه رجوی

با ارزیابی دقیق اقدامات مجاهدین پس از انتقال به آلبانی در این عرصه ، با قاطعیت می‌توان گفت که ضریب نفوذ و ارتباط گیری آنان در اینترنت از دهه هشتاد...

مجاهدین در حال انقراض هستند

شبکه 4 انگلیس با پخش مستندی درباره فعالیت‌ ها و چگونگی تلاش مجاهدین برای ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران، عنوان می‌کند که اعضای این گروه به دلیل قوانین...

باندرجوی، چرخش ناگزیراز سرویس اطلاعاتی به بنگاه تبلیغاتی و نقش اسرائیل در آن

معنای اقدام اسرائیل برای محافظت از مجاهدین ( با توجه به همان سناریویی که اسرائیل اعلام کرد که دو تن از اعضای مجاهدین با احدی از اعضای سفارت ایران ارتباط...

ورود به فاز نظامی از همان ابتدای انقلاب کلید زده شد.

ورود به فاز نظامی از همان ابتدای انقلاب کلید زده شد. وقتی یک کمیته مرکزی مخفی شکل می‌گیرد، برای چه درست می شود؟ مسئولیت این کمیته و شبکه مخفی با...

سربازان پیاده آمریکا در اروپا

واقعیت آن است که مجاهدین خود بهتر از همه می دانند که دولتهای اروپایی با توجه به شناختی که از آنان دارند، صرفاً این گروه را یک مزاحم برای ایران...

مطالب پربازدید

Error: No articles to display