خبر
ظاهراً سیاست بایکوت و زیر سبیلی رد کردن کارساز نبوده و مدتی است که رهبری سازمان مجاهدین سیاست ترور شخصیت معترضین جداشده از سازمان را در دستور کار خود قرار داده. چرا که متوجه شده حملۀ فیزیکی به افراد فعال جدا شده نه تنها کارساز نیست بلکه باعث مشکلات جدی حقوقی در اروپا برای آنها خواهد شد.
ظاهرا سیاست بایکوت وزیر سبیلی رد کردن کارساز نبوده ومدتی است که رهبری سازمان مجاهدین سیاست ترور شخصیت معترضین جداشده ازسازمان را در دستور کار خود قرار داده. چراکه متوجه شده حمله فیزیکی به افراد فعال جدا شده نه تنها کارسازنیست بلکه باعث مشکلات جدی حقوقی دراروپا برای آنها خواهد شد. مدتی است که با یک تهاجم حساب شده سعی دارد، باایجاد شانتاژ وفرافکنی شخصیت جداشدگان رازیرعلامت سوال برده تااز تاثیر اقدامات افشاگرانه آنها که دریک چهارچوب سیاسی ومنطقی، به دور ازفرهنگی چاله میدانی حاکم بر رهبری سازمان، که هرکسی که به سیاستها واقدامات آن انتقاد دارد وآن را به نقد می کشد،با مارک عامل جمهوری اسلامی بودن می خواهد از میدان به درکند،صورت میگیرد. وبه این ترتیب با فراربه جلو دیگر نیازی به پاسخگویی به منتقدین وقربانیان که درزیر سلطه صدام حسین ودرپشت دیوارهای آهنین قلعه اشرف آنها را به بند وزنجیر کشده بود نیست. تا درفراق از دست دادن پدرخوانده،به خدمت سرویسهای امنیتی آمریکا واسرائیل درآمده تا باکارچاق کنی برای آنها شاید بتواند زیرچترحمایتی که ازاین طریق می خواهد بدست آورد به حیات انگلی خود ادامه دهد. در راستای پیش برد همین خط مطلع شدیم که باچاپ عکس آقای ناصررضوانی یکی از اعضای جدا شده درکشورسوئیس همراه با توهین،تهدیدوارعاب سعی در به سکوت کشاندن او دارند. ما این اقدام شرم آور وننگین رامحکوم کرده واز دستگا ههای مسئول کشورهای اروپایی خواستار پیگیری این قبیل اقدامات هستیم.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

جدیدترین مطالب

کانونهای فروپاشی درون فرقه رجوی

با ارزیابی دقیق اقدامات مجاهدین پس از انتقال به آلبانی در این عرصه ، با قاطعیت می‌توان گفت که ضریب نفوذ و ارتباط گیری آنان در اینترنت از دهه هشتاد...

مجاهدین در حال انقراض هستند

شبکه 4 انگلیس با پخش مستندی درباره فعالیت‌ ها و چگونگی تلاش مجاهدین برای ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران، عنوان می‌کند که اعضای این گروه به دلیل قوانین...

باندرجوی، چرخش ناگزیراز سرویس اطلاعاتی به بنگاه تبلیغاتی و نقش اسرائیل در آن

معنای اقدام اسرائیل برای محافظت از مجاهدین ( با توجه به همان سناریویی که اسرائیل اعلام کرد که دو تن از اعضای مجاهدین با احدی از اعضای سفارت ایران ارتباط...

ورود به فاز نظامی از همان ابتدای انقلاب کلید زده شد.

ورود به فاز نظامی از همان ابتدای انقلاب کلید زده شد. وقتی یک کمیته مرکزی مخفی شکل می‌گیرد، برای چه درست می شود؟ مسئولیت این کمیته و شبکه مخفی با...

سربازان پیاده آمریکا در اروپا

واقعیت آن است که مجاهدین خود بهتر از همه می دانند که دولتهای اروپایی با توجه به شناختی که از آنان دارند، صرفاً این گروه را یک مزاحم برای ایران...

مطالب پربازدید

Error: No articles to display