خبر
در رأس جرایم و جنایات گروه تروریستی مجاهدین و سرکرده آن، که باید در یک دادگاه صالح به آن رسیدگی شود، به شهادت رساندن هزاران تن از پاک‎ترین فرزندان این مرز و بوم است و کانون هابیلیان (خانواده شهدای ترور) افتخار دارد پیام‎رسان خون آن عزیزان بوده و رسالت خود می‎داند از پایمال شدن آن جلوگیری نماید. باید به سرکردگان ورشکسته این گروه گفت، زیاده از حد شجاعت به خرج ندهید و برای شرکت در دادگاه تعجیل ندارید که روز آن هم فرا خواهد رسید. اما قبل از آن بهتر است در نزد افکار عمومی و اربابان‎تان که حاضر نیستند نام شما را از لیست سیاه بیرون آورند، پاسخ‎گوی جنایات خود باشید و در عوض بی‎راهه رفتن، مسؤولیت جنایت ننگین پاک‎سازی سیاسی در سال 1360 که همسان نسل‎کشی و پاک‎سازی قومی است را بر عهده بگیرید.
بسم الله الرحمن الرحیم سپاس خداوندی را که وعده اش را محقق فرمود و زشت کارترین دشمنان مردم ِ مظلوم ایران را ، به ذلت بارترین سرنوشت مبتلا و آنچنان بینی متکبرشان را به خاک مالید که به سوراخها پناه برده و ذلیلانه و خفیفانه به دام اربابان خود گرفتار آمدند و نصر و پیروزی را به ملت مظلوم و تحت ستم عراق اعطاء و دلهای مردم ایران و خانواده مدافعان ایران را شاد گرداند. صدام و منافقین ، بارزترین مصادیق این وعده الهی بودند ، جنایتکارانی که به سبب ریختن خون پاک بی گناهان و عربده جویی های دیوانه وار به عبرتی برای تمامی گردنکشان و خائنین بدل شدند. صدام را سربازان همان آمریکایی که روزگاری دولتمردان این کشور در کاخهایش به ضیافت می نشستند ، از سوراخی بیرون کشیده و همچون حیوانی با او رفتار کردند. رجوی سرکرده منافقین که با خون بهای فرزندان مظلوم ایران ،از صدام مدال دریافت می داشت ، اکنون به حضیض نکبت و بدبختی دچار گردیده تا آنجا که حتی از ظاهر شدن در میان اذنابش بیمناک است و در چاهی مشابه آنچه صدام در آن اختفاء گزیده بود ، در انتظار محاکمه ، بسر می برد. در رأس جرائم و جنایات گروهک تروریستی منافقین و سرکرده آن ، که باید در یک دادگاه صالح به آن رسیدگی شود ، به شهادت رساندن هزاران تن از پاک ترین فرزندان این مرز و بوم است و کانون هابیلیان (خانواده شهدای ترور) افتخار دارد پیام رسان خون آن عزیزان بوده و رسالت خود می داند از پایمال شدن آن جلوگیری نماید. در پی تشکیل و فعالیتهای کانون هابیلیان ، گروهک تروریستی منافقین، هراسناک از مطرح شدن جنایتهایش، عکس العمل های خبیثانه ای را در قالب الفاظ و عبارات مستهجن بر علیه اعضاء و دبیر کل کانون هابیلیان آغاز کرده است . این گروهک ، بویژه پس از دیدار اعضای هیئت مدیره کانون با جناب آقای عادل عبدالمهدی ، معاون رئیس جمهور عراق ، ضمن ناسزاگویی ( که ظاهراً بارزترین خصوصیت این گروهک می باشد و صغیر و کبیر را شامل می شود ) سخنانی بی ارتباط با موضوع ، به جهت مخدوش کردن ِ جوهره اصلی این دیدار بیان داشته است. افکار بسته و منجمد نویسندگان گروهک منافقین که در حصارهای تشکیلاتی گرفتار می باشند ، نمی توانند برای هیچ حرکت و سخنی استقلال قائل شوند و از آنجا که هر حرکتی را به فرموده انجام می دهند ، اعضای هیئت مدیره کانون را مآمور اطلاعات و دبیر کل کانون را کارگزار دون پایه وزارت اطلاعات معرفی نموده اند. ظاهراً نسبت دادن اشخاص به وزارت اطلاعات ، حربه ای است که منافقین بر علیه نیروهای گسسته از خود مورد استفاده قرار می دهند تا بدین وسیله آنها را از فاش گویی اسرار این گروهک بازدارند، اما سرکردگان نادان این گروهک بی خبر از آن هستند که بیان این ادعای خالی از واقعیت نه تنها ذره ای از انگیزه های اعضای کانون هابیلیان در این مسیرکم نمی کند ، بلکه خدمت به این مرز و بوم را در هر کدام از نهادها و اداراتش،موجب افتخار و سرافرازی خود می دانند. شخصیت و سوابق و زندگی اعضای هیئت مدیره هابیلیان و بویژه فرزند برومند شهید حجة الاسلام هاشمی نژاد ،بر عموم مردم ایران و بخصوص خطه خراسان روشن می باشد. آقای سید جواد هاشمی نژاد، حتی یک روز هم سابقه کار اجرایی در هیچ نهادی را نداشته و صرفاً در امر تحقیق و تألیف فعال هستند و سایرین نیز به همین منوال شناخته شده می باشند ، اگر منافقین خفاش وار در بیغوله های سیاه نخزیده بوده و پشت بر نور نمی کردند ، شاید حال و روزی بهتر از این داشتند و بیان اطلاعات فریب که به خیال باطل خود تخلیه نموده اند را به جای واقعیتهای آشکار و روشن بکار نمی بردند، تا اینچنین عنکبوتی بودن بیت نفاق به نمایش درنیاید و البته که این تقلاهای ذلیلانه سزاوار رقت و استهزاء است. همانگونه که گفته شد منافقین سعی کرده اند با بیراه رفتن و مطرح کردن انتخابات عراق و مسئله انرژی هسته ای و ...!! که معلوم نیست ارتباط آن با جنایات این گروهک چیست ،مسئله اصلی را که پی گیری جنایات آنان است مخدوش نمایند. این اظهارات گروهک منافقین به واقع یادآور دست و پا زدنهای صدام در دادگاه و بهانه گرفتن از رفتار ناخوشایند مأموران و قاضی دادگاه می باشد که در برابر کوهی از جرائم و جنایات وی ،کمترین ارزش و اعتبار قانونی را دارد. اما در یک جا ، با اشاره به سخنان معاون رئیس جمهور عراق ، ادعا کرده اند که : « نامه فرماندهی نیروهای چند ملیتی در عراق به مسئول اول سازمان مجاهدین خلق ایران به تاریخ 7 اکتبر 2005 ,بر طبق قوانین بین المللی و حقوق کنوانسیون چهارم ژنو تصریح کرده است که ساکنان اشرف از حق حفاظت در برابر خطر و خشونت و هرگونه اجبار و تهدید برخوردارند... بخصوص که مقامات ارشد آمریکایی سال گذشته بدنبال تحقیقات گسترده آژانسهای آمریکایی از کلیه پرسنل مجاهدین در خاک عراق اعلام کردند که هیچ مبنایی برای تعقیب قانونی هیچیک از افراد مجاهدین و متهم کردن آنها به تروریسم وجود ندارد .» باید خطاب به سرکردگان این گروهک گفت اگر ملت سرافراز ایران ، بنا بود با توپ و تشرهای آمریکا صحنه های مختلف را خالی کنند که تا بحال صدها بار این انقلاب به دست آمریکا و نوکرانش نابود گردیده بود ، بنا براین بهتر است حمایت از آمریکایی که تا زمانی که به برکت انقلاب در این جامعه زندگی می کردید ، امپریالیسم می نامیدیدش و پدران ما را به جرم سازش با امپریالیسم به شهادت رساندید ، به جای دیگر و کس دیگری ارائه کنید ، زیرا که نه زور گوئیهای آمریکا و نه مزدوری شما ، ذره ای ارزش اعتناء و محلی از اعراب در میان ملت ایران ندارد. اما نکته اصلی و جان کلام این است که گروهک منافقین به جرم به شهادت رساندن 12000 تن از مردم و مسئولین این مملکت مجرم شناخته شده است و حتی دشمنان این ملت نیز به آن اذعان کرده و با گذاردن نام آنها در لیست گروههای تروریستی به این واقعیت اعتراف کرده اند.واقعیتی که منافقین ، هیچ اشاره ای به آن نکرده و گویی که پیشینه اعضای کانون هابیلیان و فلسفه وجودی این تشکل تنها موضوعی است که باید آن را سانسور کرده و در برابر آن سکوت پیشه کنند! آری ؛ این پرونده از یادها و خاطره ها نخواهد رفت و رفتار منافقانه نیز نمی تواند آن حادثه عظیم و تاریخی را از اذهان بزداید . باید به سرکردگان ورشکسته این گروهک گفت ، زیاده از حد شجاعت به خرج ندهید و برای شرکت در دادگاه تعجیل ندارید که روز آن هم فراخواهد رسید ، اما قبل از آن بهتر است در نزد افکار عمومی و اربابانتان که حاضر نیستند نام شما را از لیست سیاه بیرون آورند ، پاسخگوی جنایات خود باشید و در عوض بیراه رفتن ،مسئولیت جنایت ننگین پاکسازی سیاسی در سال 1360 که همسان نسل کشی و پاکسازی قومی است را بر عهده بگیرید.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

جدیدترین مطالب

کانونهای فروپاشی درون فرقه رجوی

با ارزیابی دقیق اقدامات مجاهدین پس از انتقال به آلبانی در این عرصه ، با قاطعیت می‌توان گفت که ضریب نفوذ و ارتباط گیری آنان در اینترنت از دهه هشتاد...

مجاهدین در حال انقراض هستند

شبکه 4 انگلیس با پخش مستندی درباره فعالیت‌ ها و چگونگی تلاش مجاهدین برای ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران، عنوان می‌کند که اعضای این گروه به دلیل قوانین...

باندرجوی، چرخش ناگزیراز سرویس اطلاعاتی به بنگاه تبلیغاتی و نقش اسرائیل در آن

معنای اقدام اسرائیل برای محافظت از مجاهدین ( با توجه به همان سناریویی که اسرائیل اعلام کرد که دو تن از اعضای مجاهدین با احدی از اعضای سفارت ایران ارتباط...

ورود به فاز نظامی از همان ابتدای انقلاب کلید زده شد.

ورود به فاز نظامی از همان ابتدای انقلاب کلید زده شد. وقتی یک کمیته مرکزی مخفی شکل می‌گیرد، برای چه درست می شود؟ مسئولیت این کمیته و شبکه مخفی با...

سربازان پیاده آمریکا در اروپا

واقعیت آن است که مجاهدین خود بهتر از همه می دانند که دولتهای اروپایی با توجه به شناختی که از آنان دارند، صرفاً این گروه را یک مزاحم برای ایران...

مطالب پربازدید

Error: No articles to display