دیدگاه
رهبر سازمان مجاهدین برای جهانیان ناشناخته بود، بدین علت سازمان از نام و اعتبار بنی صدر در این تاریخ حسابی استفاده سیاسی کرد. حضور بنی صدر در شورا آنقدر برای مجاهدین مهم بود که برای سفت کردن پای ایشان در شورا، رجوی دختر او "فیروزه بنی صدر" را به عقد خود در آورد. این ازدواج درست زمانی انجام شد که تازه چند ماه از مرگ فجیع اشرف ربیعی همسر پیشین رجوی میگذشت!
در تاریخ 7 مرداد 1360 ابوالحسن بنی صدر و مسعود رجوی با یک هواپیمای ربوده شده نظامی از تهران فرار کرده و به پاریس وارد شدند، بعد از استقرار در پاریس سلسله مصاحبه های متعدد طرفین جهت معرفی "شورا" شروع شد. اگر به رسانه های آن زمان مراجعه شود، در عکس های چاپ شده در رسانه ها اکثراً مسعود رجوی پشت سر بنی صدر نشسته است، علت این بود که نام بنی صدر به عنوان رئیس جمهور برکنار شده حکومت اسلامی در همه جا می درخشید، ولی کسی سازمان مجاهدین خلق را نمی شناخت. رهبر سازمان نیز برای جهانیان ناشناخته بود، بدین علت سازمان از نام و اعتبار بنی صدر در این تاریخ حسابی استفاده سیاسی کرد. حضور بنی صدر در شورا آنقدر برای مجاهدین مهم بود که برای سفت کردن پای ایشان در شورا، رجوی دختر او "فیروزه بنی صدر" را به عقد خود در آورد، این ازدواج درست زمانی انجام شد که تازه چند ماه از مرگ فجیع اشرف ربیعی همسر پیشین رجوی می گذشت! در تاریخ هفتم مهرماه 1360 "برنامه دولت موقت جمهوری دموکراتیک اسلامی ایران" توسط شورای ملی مقاومت اعلام شد، این برنامه را بنی صدر به عنوان رئیس جمهور و رجوی به عنوان مسئول شورای ملی مقاومت برای استقلال، آزادی و جمهوری دموکراتیک اسلامی ایران، امضا کردند. در این زمان مبارزه مسلحانه در اوج خود بود، پس از ضربات سنگینی که نیروهای سازمان مجاهدین به رأس هرم قدرت رژیم وارد کرده بودند، تعداد زیادی از مسئولین عالی رتبه وقت نظام، نظیر رئیس جمهور وقت "محمد علی رجایی" و نخست وزیر وقت "جواد باهنر"، نمایندگان مجلس، امام جمعه های پر نفوذ و..... در یک سری عملیات تروریستی کشته شدند، فضا، فضای سرنگونی رژیم را تداعی می کرد. در همین فضای هیستریک کشتار و ترور و اعدام و شکنجه و دستگیری، برخی از جریان ها و شخصیت های مخالف حکومت اسلامی به شورای ملی مقاومت پیوستند. از مرداد تا دی ماه 1360 سازمان ها و افراد منفرد زیر به شورای ملی مقاومت پیوستند: سازمان های عضو: 1. سازمان مجاهدین خلق ایران 2. حزب دموکراتیک کردستان ایران 3. شورای متحد چپ برای دموکراسی و استقلال به نمایندگی مهدی خانبابا تهرانی 4. جبهه دموکراتیک ملی ایران به نمایندگی هدایت الله متین دفتری و بهمن نیرومند 5. جنبش دموکراتیک _ انقلابی زحمتکشان گیلان و مازندران به نمایندگی حسن ماسالی 6. حزب کار ایران به نمایندگی حمید رضا چیتگر 7. سازمان اتحاد برای آزادی کار به نمایندگی دکتر مرتضی محیط 8. استادان متعهد دانشگاه ها و مدارس عالی کشور به نمایندگی محمد علی شیخی 9. جمعیت دفاع از دموکراسی و استقلال ایران (داد) به نمایندگی جلال گنجه ای 10. کانون توحیدی اصناف به نمایندگی ابراهیم مازندرانی شخصیت های عضو شورا: 1. دکتر ابوالحسن بنی صدر 2. ناصر پاکدامن 3. کاظم باقرزاده 4. منوچهر هزارخانی 5. اصغر ادیبی 6. یک نفر که به دلایل امنیتی نامش ذکر نگردید برای آشنایی خوانندگان با سازمان ها و شخصیت های اولیه عضو شورای ملی مقاومت (به جز سازمان مجاهدین خلق که این کتاب به معرفی آن اختصاص دارد) هر یک را کوتاه معرفی می کنیم: _ حزب دموکراتیک کردستان ایران: بزرگترین حزب محلی کردستان که برای تحقق خود مختاری در کردستان ایران در چارچوب جمهوری فدراتیو کشور مبارزه می کند، معروف ترین رهبر آن عبدالرحمان قاسملو در سال 1368 در اتریش ترور شد. _ شورای متحد برای دموکراسی و استقلال به نمایندگی مهدی خانبابا تهرانی: در بهمن ماه 1359 نشست هایی با شرکت گروه های مختلف مارکسیستی و کمونیستی در تهران انجام گرفت که در پایان سندی زیر عنوان بیانیه (و یا در واقع اعلام تأسیس) شورای متحد چپ برای دموکراسی و استقلال تنظیم شده و مورد تصویب کلیه شرکت کنندگان قرار گرفت. گروه های شرکت کننده در این نشست ها عبارت بودند از: 1. گروه پیوند که از کنفرانس وحدت جدا شده بود 2. چند نفر از فعالین و کادرهای اتحادیه کمونیست ها 3. عده ای از فعالین جمعیت آزادی 4. گروه نقش کار 5. تعدادی از عناصر جدا شده از فدایی ها و یا سایر جریانات رادیکال (1) _ جبهه دموکراتیک ملی ایران به نمایندگی هدایت الله دفتری و بهمن نیرومند: در مورد این جبهه در صفحات قبل توضیح داده شده است. _ جنبش دموکراتیک _ انقلابی زحمت کشان گیلان و مازندران به نمایندگی حسن ماسالی: "تشکیلات جنبش گیلان و مازندران در واقع سازمان محلی ای بود در منطقه طوالش که در رابطه تنگاتنگ و مشاوره با سازمان اتحاد چپ به وجود آمده بود و به معنای دیگر تشکیلات محلی سازمان اتحاد چپ بود. آنها به علت ویژگی های منطقه این نام را برای خود برگزیده بودند تا نامی از کلمه چپ در میان نباشد، حسن ماسالی این گروه را نمایندگی می کرد، او پس از شرکت در یکی دو جلسه چون می بایستی به سفر می رفت، نمایندگی خود را به من (خانبابا تهرانی) تفویض می کرد." (2) _ حزب کار ایران به نمایندگی حمید بهمنی (چیتگر): "حزب کار ایران سازمانی مارکسیست / لنینیست و ادامه سازمان طوفان بود، جریان عضویت این حزب در شورا هم ماجرایی دارد، دبیر کل این حزب به نام خلیل پس از پنج ماه عضویت اعلام کرد که نماینده جدید حزب از ایران خواهد آمد، با آمدن نماینده جدید و معرفی او به شورا، نماینده چنانچه بعدها شنیدم به طور خصوصی به خلیل اعلام کرد که حزب او را غیاباً از دبیر کلی برکنار کرده است. این ماجرا حزب کار را مدتی دچار اختلافات داخلی کرد و سه / چهار ماهی هم در جلسات شرکت نمی کردند، بالاخره پس از مدتی رفیقی به نام بهمنی نماینده حزب به جلسات شورا آمد، نام حقیقی بهمنی، محمد رضا چیتگر بود." (3) _ سازمان اتحاد برای آزادی کار: " سازمان اتحاد برای آزادی کار یک گروه کمونیستی مستقل بود که در دوران انقلاب از گروه های عضو کنفرانس وحدت بوده و پس از جدایی از آن با تشکیل شورای ملی مقاومت به عضویت شورا در آمد. نماینده آن گروه در شورا دکتر مرتضی محیط بود و چون به دلایل فنی و جغرافیایی نمی توانست در جلسات شورا حضور یابد، حقوق نمایندگی خود را به من (خانبابا تهرانی) واگذار کرده بود." (4) _ استادان متعهد دانشگاه ها و مدارس عالی کشور به نمایندگی محمد علی شیخی "سازمان استادان متعهد دانشگاه های ایران که در شورا تنها یک نماینده داشت (محمد علی شیخی) و در واقع سازمانی در کار نبود، در دوره انقلاب یک جریان روشنفکری دانشگاهی بود که تحت نام آن عده ای از استادان هوادار سازمان مجاهدین گرد آمده بودند، اما بعدها دیگر از آن چیزی باقی نمانده بود، این جریان هم از سازمان های تابعه مجاهدین بود." (5) _ جمعیت دفاع از دموکراسی و استقلال ایران (داد) به نمایندگی جلال گنجه ای "سازمان اقامه در دوره ریاست جمهوری بنی صدر به کمک سازمان مجاهدین و به قصد دفاع از قانون اساسی در برابر دستبردهای احتمالی، با شرکت هواداران مجاهدین تشکیل شد. پس از خروج رجوی و بنی صدر از ایران این سازمان دیگر قادر به ادامه فعالیت علنی نبود و بسیاری از کادرها و فعالین آن به خارج آمدند و سازمان اقامه به عضویت شورای ملی مقاومت در آمد. اما از آنجا که برخی از اعضای سازمان اقامه با سیاست های مجاهدین مخالفت داشتند، کار به جدایی کشید، در پی این ماجرا بقایای این سازمان نام خود را به جمعیت دفاع از دمکراسی و استقلال ایران (داد)، تغییر دادند و با انتشار مجله ای به نام راه آزادی به فعالیت پرداختند. نماینده جمعیت آقای جلال گنجه ای در شورا به نام نماینده جمعیت جدیدالورود باقی ماند، این گروه از روز نخست در حقیقت جریانی سوای مجاهدین نبود، المثنای آن بود. در حال حاضر در برخی از موارد بسیار افراطی تر از مجاهدین سخن می گویند و به قول معروف در برخی سیاست ها کاتولیک تر از پاپ شده اند، در واقع در پشت جبهه نقش توپچی سازمان مجاهدین را ایفا می کنند. " (6) __________________________ 1- نگاهی از درون به جنبش چپ ایران، گفتگوی حمید شوکت با خانبابا تهرانی، نشر انتشارات چاپ اول 1380، ص 376 2- همان، ص 397 3- همان، ص 396 4- همان 5- همان، ص 397 6- همان، ص 396

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

جدیدترین مطالب

کانونهای فروپاشی درون فرقه رجوی

با ارزیابی دقیق اقدامات مجاهدین پس از انتقال به آلبانی در این عرصه ، با قاطعیت می‌توان گفت که ضریب نفوذ و ارتباط گیری آنان در اینترنت از دهه هشتاد...

مجاهدین در حال انقراض هستند

شبکه 4 انگلیس با پخش مستندی درباره فعالیت‌ ها و چگونگی تلاش مجاهدین برای ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران، عنوان می‌کند که اعضای این گروه به دلیل قوانین...

باندرجوی، چرخش ناگزیراز سرویس اطلاعاتی به بنگاه تبلیغاتی و نقش اسرائیل در آن

معنای اقدام اسرائیل برای محافظت از مجاهدین ( با توجه به همان سناریویی که اسرائیل اعلام کرد که دو تن از اعضای مجاهدین با احدی از اعضای سفارت ایران ارتباط...

ورود به فاز نظامی از همان ابتدای انقلاب کلید زده شد.

ورود به فاز نظامی از همان ابتدای انقلاب کلید زده شد. وقتی یک کمیته مرکزی مخفی شکل می‌گیرد، برای چه درست می شود؟ مسئولیت این کمیته و شبکه مخفی با...

سربازان پیاده آمریکا در اروپا

واقعیت آن است که مجاهدین خود بهتر از همه می دانند که دولتهای اروپایی با توجه به شناختی که از آنان دارند، صرفاً این گروه را یک مزاحم برای ایران...

مطالب پربازدید

Error: No articles to display