نگاه

به عنوانِ یک شاهد در تابستان 67 که در زمان وقوع اعدام‌ها ساکن زندان گوهردشت بوده شهادت می‌دهم که بر مبنای دانسته‌های من در زندان گوهردشت بیش از 200 زندانی چپ اعدام شده‌اند. اعدام نیروهای چپ در تابستانِ سال 1367 دو ویژگی‌ مهم داشته است: مرد‌کُشی و تهران‌کُشی. از این رو کسب آمارِ واقعی¬ اعدام¬شدهگان چپ بسیار سهل‌تر از مجاهدین است. تعداد نیروی چپ اعدام‌شده در تابستان 67 در دو زندان اوین و گوهردشت حدودِ 450 تن بوده است. مقایسه‌ی لیست‌های تاکنونی نشان از آن دارد که مجموعِ اعدامیان وابسته به سازمانِ مجاهدین در تابستانِ سال 1367 دستِ‌کم چهار ‌برابرِ کلِ نیروهای چپ بوده است. دقیق‌ترین و معتبرترین آمار اعدام‌شدهگان تابستان 67 همانا 3700 تنی است که آیت‌الله منتظری بر مبنای گزارش منسوبین و حکام شرعی که با وی مرتبط بوده‌اند اعلام کرد. مجاهدین اما کماکان بر 30 هزار اعدامی مجاهد تنها در سال 67 اصرار می‌ورزند، حال آن‌که اگر بیش از 3 هزار مجاهد اعدامی را با اضافه کردن یک صفر به 30 هزار برسانیم تمامی وجدان‌های هنوز بیدار مجاهدان زندانی که تعدادی‌شان ساکن اردوگاه لیبرتی هستند، می‌توانند شهادت بر نادرستی این آمار دهند چرا که ترکیب زندان مطلقاً ودر هیچ مقطعِ زمانی چنین فاصله‌ای نوری را میان زندانیان مجاهد و چپ شاهد نبوده است، مگر آن‌که با افزایش یک صفر به کنار اعدامیان چپ به چاره‌جویی برخیزیم. همان‌گونه که در بالا آورده شد، مشکلِ اصلی در راهِ کسب آمارِ صحیح همانا سیاست حاکم بر ره‌بری‌ی سازمان مجاهدین خلق است. ابهام به ویژه در مورد مجاهد‌کشی در شهرستان‌ها نمود بیشتری دارد و ما از کم‌و‌کیف اعدام‌ها در شهرستان‌ها به تقریب هیچ نمی‌دانیم. دست‌کم تا اواخرِ مردادماه، رهبری مجاهدین نیز هنوز از ماجرا به درستی با خبر نشده بودند. مسعود رجوی در نامه‌ای به تاریخِ 26 مردادماه سال 1367 به دبیر‌کل سازمان ملل متحد تنها به اعدام دست‌گیرشده‌گان جدید شهرهای غربی کشور، به ویژه منطقه‌ی عملیاتی¬ فروغِ جاودان، اشاره می‌کند. درحالی که موسوی اردبیلی دو هفته‌ قبل از این نامه به صراحت از اعدام ِبدونِ محاکمه‌ی مجاهدین خبرداده است.
مسعود رجوی تصور می¬کند که اعدام‌ها تنها دست¬گیر‌شدهگانِ عملیاتِ فروغ جاودان را در بر می گیرد و شامل مجاهدین حکم‌دار نشده است.
برگردیم به آمار کشته گان و یکی از موانعِ اصلی کسب آن؛ یعنی بزرگ‌‌ نمایی و بی‌مسئولیتی رهبری مجاهدین. برای اثباتِ ادعای خود، به پیشینه‌ی آمارهایی که رهبری مجاهدین ارائه کرده است، نگاهی می‌کنیم.
مسعود رجوی در اولین آمارِ خود تعداد اعدام شدگان تابستان سال 1367 در زندان‌های اوین، گوهردشت و قزل حصار را 6400 نفر و در کلِ کشور 12000نفر اعلام می‌کند: «بعد از آتش بس تا همین اواخر، حدود ۶۴۰۰ نفر از زندانیان سیاسی، فقط در زندان‌های قزل‌حصار، گوهردشت و اوین تیرباران شده‌اند، طی این مدت تعدادِ مجموع اعدام‌ها در کل کشور به حدود ۱۲ هزار نفر می‌رسد.»
پس از آن رجوی این تعداد را به 30-20 هزار نفر افزایش می دهد. سپس رقمِ پانزده هزار نفر را اعلام می کند. سپس این رقم به سی هزار نفر افزایش یافته و ثابت میماند: «بعد از ۱۶ سال مبارزه ‌مسلحانه. بعد از این همه رنج و این همه مقاومت، که یک فقره‌ی آن شهیدان عملیات فروغ جاودان و یک فقره‌ی ‌دیگرش ۲۰-۳۰ هزار اعدام در جریان قتل‌عام زندانیان سیاسی است.
40 هزار: نشریه ی مجاهد،در ویژه نامه ی شماره ی 219 خود که صفحه ی اول آن مزین به شعری از کمال رفعت‌صفایی است، با درج اطلاعیه‌ای که تاریخِ 12 شهریورماه سال 1363 و امضایِ واحدِ تحقیق در باره‌ی شهدا و اسرای انقلاب نوین ایران زیر آن ثبت است ادعا می‌کند: تنها در فاصله 30 خرداد 60 تا زمانِ صدورِ اطلاعیه ششمِ شهریور63 چهل هزار نفر توسط جمهوری اسلامی معدوم شده‌اند.
50 هزار: حدود یک سال بعد، در دورانی که از آن به عنوانِ میثم‌کراسی در زندان نام برده می‌شود، یعنی دورانِ برکناری لاجوردی و حاج داوود رحمانی، که طی آن بیشترین زندانیان از زندان آزاد شدند، در بیانیه‌ای دیگر با امضای واحد تحقیق درباره‌ی شهدا و اسرای انقلاب نوینِ ایران به تاریخ 12 شهریورماه سال 1364 واحدِ تحقیق! ده هزار نفر به آمارِ سالِ قبل اضافه می‌کند.
70-60 هزار: دو سالِ بعد 15 شهریورماه سال 1366 به مناسبتِ بیست وسومین سالِ تأسیسِ سازمان مجاهدین خلق، این سازمان با انتشار ویژه‌‌نامه‌ای که نام دوهزار نفر دیگر از شهیدان مجاهد در آن ثبت شده است، به درجِ فرازهایی از سخنانِ برادرِ مجاهد، مسعود رجوی، در مراسمِ تحویلِ سالِ 1366، اقدام می‌کند: سی، چهل، پنجاه، شصت، هفتاد‌هزار بله از نسلِ صدهزاران، از نسل بیشماران. در همین ویژه¬نامه، به نقل ازپیامِ رادیویی¬ی مسئولِ شورایِ ملی مقاومت، به مناسبتِ هشتمین سال¬گردِ انقلابِ ضد‌سلطنتی آمده است: «نه یک، نه دو، نه سه، نه ده، نه صد ،نه هزار، نه ده‌هزار، بلکه پنجاه‌‌هزار و هفتاد هزار. اینان تک‌ ستاره نیستند، یک آسمان و یک کهکشان‌‌اند.»
90 هزار: مجاهدین بعد از کشتار سال 1367 رقم را در فاصله‌ی سال‌های 70-1369 ابتدا به نود هزار نفر و سپس به رقمِ سر‌راستِ صدهزار ‌نفر افزایش می‌دهند.
120 هزار: در پیامِ مسعود رجوی به مناسبتِ 22 بهمن ماه سال1376ِ (دوره روی کار آمدنِ خاتمی) تعدادِ کشتگان مجاهد به رقمِ صدو‌بیست‌هزار تن افزایش می‌یابد. (به ظاهر رجوی برای اینکه بگوید خاتمی از رفسنجانی بد‌تر است به دمِ دست‌ترین شیوه‌ی تحلیل، یعنی افزودن بیست‌هزار تن بر کشته های سازمان مبادرت می¬کند.)این رقم خوش¬بختانه سال‌ها است که تغییر نکرده است. حال ببینیم تعداد واقعی¬ کشته-شدگانِ تاریخِ سازمان مجاهدین خلق در طولِ حیاتِ این جریان چه¬قدر است. در موردِ تعداد شهدای مجاهدین در دورانِ قبل از انقلاب اختلافِ مهمی نمی‌تواند وجود داشته باشد. تعدادِ کُلِ جان‌باخته‌گانِ مجاهدین قبل از انقلاب در حدود هشتاد نفر ، و آمارِ واقعی¬ کشته‌شدگان مجاهد پس از انقلاب رقمی در حدودِ 13 هزار نفر است.
یرواند آبراهامیان در بررسی آماری که با استناد به اسنادِ سازمان مجاهدین انجام داده است، تعداد کلِ شهدای مجاهد را در فاصله‌ی اول مردادماه سال 1358 تا 22 اردیبهشت ماه سال 1365 هشت-هزار‌ونهصد‌وشصت وهشت نفر اعلام کرده است. مبنای استنتاجِ آماری آبراهامیان، 352 شماره از نشریات مجاهدین در فاصله‌ی هفت سال بوده است. رقم موردِ اشاره ی آبراهامیان تنها هواداران و رده‌های میانی و پایین سازمان را شامل می‌شود. آبراهامیان در این فاصله‌ی زمانی اعدام 101 نفر اعضای رهبری و کادر‌های بالای سازمان را نیز موردِ توجه قرار داده است. طبق این بررسی، مجاهدین خلق تا اردیبهشت ماه سال 1365 در مجموع تعداد نه‌هزاروشصت‌ونه نفر از اعضا، هواداران و رهبران خود را از دست داده‌اند. اگر بر این آمار تعداد 3210 نفر کشته‌شدگان تابستان سال 1367 و تعداد 1304 نفر از جان‌باخته‌گان عملیات فروغ جاودان که خود مجاهدین منتشر کرده‌اند را جمع بزنیم (با فرضِ واقعی بودنِ همه ی این ارقام) تعداد کشته‌شد‌گان مجاهد از ابتدا تاکنون حدود 13هزار تن بوده است. سئوالِ اصلی از رهبری مجاهدین (بخوان رجوی) آن است: آیا مجاهدین فکر می‌کنند تعداد 13‌هزار اعدامی در حیات یک جریانِ سیاسی رقم نازلی است که تعداد را به 120هزار تبدیل کرده اند.
از خرداد سال 76 تاکنون تعداد مجاهدین اعدام‌شده در ایران کم‌تر از انگشتان دو دست بوده است. 6 مجاهد اعدام‌شده در زندان‌ها عبارتند از: علی صارمی. حجت زمانی. جعفر کاظمی. محمدعلی حاج‌آقایی. غلامرضا خسروی. علی‌اصغر غضفنر‌نژاد( مسئول ترور لاجوردی). افزون از 6 مجاهد اعدامی، 3 مجاهد دربند نیز به دلایلی متفاوت از جمله بیماری در زندان فوت شدند. 1-محسن دگمه‌چی. 2-ولی‌اله فیض‌مهدوی. 3-عبدالرضا رجبی. قابل توجه آن‌که تعدادفوت‌شده‌گان مجاهد زندانی نیز کم‌تعداد‌‌تر از دیگر جریانات بوده‌اند. با منطقِ سیاسی مجاهدین، حکومت اسلامی باید ظرفِ 17 سال گذشته دموکرات‌تر شده باشد
در سال 2006 کتابی به زبان انگلیسی با عنوانِ جان‌باخته¬گان راه آزادی، بیست‌هزار شهید مجاهد وارد بازارِ نشر شد. در این اثر مشخصاتِ همه¬ی کشته¬گانِ مجاهد (نه اعدام شدگان) فهرست شده است. در این کتاب حتا اسامی مجاهدینی که در بمباران‌های اشرف یا در عملیات منطقه‌ای کشته شده اند نیز ثبت شده است. اگر کتابِ موردِ اشاره را مبنای تعداد جان¬باخته‌گان مجاهد بدانیم، تعدادِ کل کشته‌شدگان مجاهد از پیدایشِ سازمان تا کنون بیشتر از بیست هزارنفر نیست. حال آن‌که سازمان مجاهدین، در سال 1387، در سالروز بنیانگذاری سازمان، رقمِ شهدای خود را 120 هزار نفر اعلام می‌کند. توجه داشته باشید که اختلافِ آمار رقم ناچیزی نیست. اگر راست‌نگارانه به تاریخ بنگریم،. ایران دست‌کم از انقلاب مشروطیت تاکنون 120 هزار اعدامی نداشته است. حال چگونه مجاهدین سخن از 120 هزار مجاهد شهید می‌گویند؟ خود می دانند و بس.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

جدیدترین مطالب

کانونهای فروپاشی درون فرقه رجوی

با ارزیابی دقیق اقدامات مجاهدین پس از انتقال به آلبانی در این عرصه ، با قاطعیت می‌توان گفت که ضریب نفوذ و ارتباط گیری آنان در اینترنت از دهه هشتاد...

مجاهدین در حال انقراض هستند

شبکه 4 انگلیس با پخش مستندی درباره فعالیت‌ ها و چگونگی تلاش مجاهدین برای ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران، عنوان می‌کند که اعضای این گروه به دلیل قوانین...

باندرجوی، چرخش ناگزیراز سرویس اطلاعاتی به بنگاه تبلیغاتی و نقش اسرائیل در آن

معنای اقدام اسرائیل برای محافظت از مجاهدین ( با توجه به همان سناریویی که اسرائیل اعلام کرد که دو تن از اعضای مجاهدین با احدی از اعضای سفارت ایران ارتباط...

ورود به فاز نظامی از همان ابتدای انقلاب کلید زده شد.

ورود به فاز نظامی از همان ابتدای انقلاب کلید زده شد. وقتی یک کمیته مرکزی مخفی شکل می‌گیرد، برای چه درست می شود؟ مسئولیت این کمیته و شبکه مخفی با...

سربازان پیاده آمریکا در اروپا

واقعیت آن است که مجاهدین خود بهتر از همه می دانند که دولتهای اروپایی با توجه به شناختی که از آنان دارند، صرفاً این گروه را یک مزاحم برای ایران...

مطالب پربازدید

Error: No articles to display