1 مطلب جدید

درحالی که هدف اصلی همایش ویل پنت را حمایت از آزادسازی پادگان اشرف، محل نگه داری سابق اعضای سازمان مجاهدین در عراق و مبارزه با دولت ایران عنوان کرده بودند، مریم رجوی، رهبر مجاهدین، فرصت را برای حمله شدیدالحن به نوری المالکی، نخست وزیر عراق، غنیمت شمرد و از پیشروی های گروه تروریستی داعش در عراق ابراز شادمانی کرد.

بدین ترتیب باید گفت اگر روزی بدلیل عدم شناخت کافی جامعه بین المللی از تشکیلات فرقه ای مجاهدین ، استراتژی خشونت در شکل تدافعی آن (خودزنی) از جمله خودسوزی در سال 2003 جواب میداد، اکنون بعد از گذشت ده سال از آن واقعه، تلاش مجاهدین برای یک باج خواهی دیگر از جامعه بین المللی و این بار در قالب اعتصاب غذا به به شکل فضاحت باری شکست خورد.

سناریوی مصاحبه با فاکس نیوز از آنجا شکل گرفت که دوستان آمریکایی مجاهدین به آنها یادآوری کردند بزرگترین مانعی که آنها در آمریکا با آن مواجه هستند اشتهار آنان به عنوان یک فرقه خشونت طلب است و از این رو بایستی چاره ای برای زدودن چهره شان بیندیشند، بهترین راهی که به نظر رهبری مجاهدین رسید، لودگی در برابر انتقادات جدی و فرار از پاسخگویی به شیوه لجن پراکنی و مشابهت سازی خود با جنبش های مدنی آمریکا بود.

در قضیه اشرف و تخلیه ذلیلانه آن که رهبری مجاهدین می‌خواست با نسق گرفتن از اعضای بدبخت و دربندش از طریق اعتصاب غذا، حقارت رجوی را بپوشاند، معلوم شد که این دار و دسته جز زبان زور نمی‌فهمند و مقابل زبان حق و قانون طلبکارتر شده و بیشتر هارت و پورت می‌کنند و تا زمانی با زبان زور با آنها صحبت نشود، حاضر به پذیرش حق نیستند.

این همه به آن علت است که حزب الله اعتبارش را از مردمش و مقاومتش در برابر رژیم صهیونیستی می گیرد، در حالی که مجاهدین در موضع نادرست و استراتژی به کلی غلط خود علیه نظام ایران نیز موفق به چنین کاری نشدند،‌عاجز از کسب همراهی مردم، به دامان دشمنان ایران پناه برده و مهر بدنام ترین گروه در تاریخ ایران را بر پیشانی خود زدند تا آنجا که حتی دشمنان ایران نیز با اطلاع از عمق انزجار و تنفر مردم از دار و دسته رجوی جرأت نزدیک شدن به آنها را ندارند.

اینها تمام مشابهت هایی است که بین دار و دسته رجوی و زنان فیمن وجود دارد، رجوی نیز زنان عضو مجاهدین را را ذاتاً زنان نابکاری می داند که ایدئولوژی او توانسته است آنها را پاک سازد و او توانسته به آنها جرأت بدهد که در عرصه سیاسی عرض اندام کنند، مریم رجوی نیز هیچگاه پنهان نمی سازد که مرهون رجوی و چیزی از خود ندارد.

اما رویداد نوید بخش پس از انتخابات آن است که پس از آقای مالکی - که به احتمال بسیار زیاد دیگر نخست وزیر نخواهد شد - کسی خواهد آمد که به بقایای مجاهدین تفهیم خواهد شد مالکی فرشته نجات آنها بوده است!

آنقدر ترفند دار و دسته رجوی، فرمالیستی و مضحک است که هنوز اخبار و تبلیغات آن بر روی سایتهای این گروه قرار دارد، لیستی از سوالات و ابهامات هواداران و سمپاتهای مجاهدین و برخی ناسازواریهای ذاتی این حرکت فهرست شده و تلاش شده است تا توسط این عضوشورای رجوی بدان پاسخ داده شود.

نتیجه نهایی تلاش رجوی آن است که صرفاً تاریخ را وارونه روایت می کند، اما هیچگاه نمی تواند تاریخ را وارونه کند و از این رو برآیند کلی این سلسله از مباحث برای مخاطبی که سی سال گذشته را درک کرده است - به ویژه از نوع غربی اش - غلط کردم گویی رجوی از دست یازیدن به وحشی بازی و آدمکشی است؛ مخاطب اعتراف رجوی به شکست خوردگی در مصاف با جمهوری اسلامی از راه جمع آوری سیاه لشکر در بیابانهای عراق و ضجه و التماس او برای بازگشت دوباره به بازی را به وضوح می شنود.

حقیقتاً بایستی به شجاعت آقای مسعود خدابنده در صراحت افشای ابعاد حیرت آوری از عقده های زوج رجوی و اشرافیت حاکم بر منش و رفتار آنان، درود فرستاد و به ایشان دست مریزاد گفت. این اقدام ایشان کاری است سترگ که نشان می دهد چه جانورانی بر فرقه تروریستی مجاهدین حکمفرمایی می کنند!

اعضای محصور در تشکیلات مجاهدین با خود می‌اندیشند که چرا وقتی مسعود رجوی از جوانان تهران می خواهد که مراقب زندانیان زندانهای ایران باشند (اشاره به پیام مرداد 89 رجوی که از روز گذشته بارها در سیما و سایتهای مجاهدین منعکس شده است)، و اگردر تهران کسی هست که مخاطب رجوی قرار گیرد و از وی حرف شنوی دارد، ‌چرا او نمی‌خواهد که جوانان ایران فکری به حال زندانیان زندان لیبرتی بکنند و آنها را نجات دهند؟!

اما آنچه بیش از همه در این نمایش خودنمایی می کند آن است که رهبری شیاد و کلاهبردار مجاهدین به خوبی واقف است که نام مجاهدین با ننگ و خیانت و جنایت همراه است و برای دفاع از خود چاره ای ندارد جز آن که با هزاران پوشش و از زبان کسانی که ظاهراً نام و نشان و رسمی و ثبت شده در این گروه ندارند، استفاده کند.

اما اگر جولیانی کمی هشیاری داشت پس از معرفی آن « جوانان» می فهمید آنچه مجاهدین ارائه می دهند، در حقیقت محصول زاد و ولد 30 سال قبل اعضای این گروه با پیوندهای عمیق تشکیلاتی است و مطلقاً معنای داشتن پایگاه اجتماعی در میان ایرانیان خارج از کشور را ندارد، توهمی که رهبری مجاهدین با تمام توان تبلیغاتی در پی القای آن است.

معلوم است که نخواهد توانست و گرنه برای سرنگونی سرآمد مشخصی قرار می داد، این که هر روز با تکیه بر بادهایی که در فضای سیاسی می وزد، " مرحله سرنگونی " تعیین کند و بعد از تغییر آن شرایط به سراغ تعیین مرحله دیگری برود و یا از سرناچاری، نیروها را به بند انتظار و صبر ببرد، یعنی این سیکل تا زمانی که دلش بخواهد برقرار است و فقط بقیه هستند که باید به تعهداتشان عمل کنند. بنابراین از نیروها تعهدی را می خواهد که ما به ازای عملی دارد اما تعهدی می سپارد که هیچ مابه ازای عملی جز دلخواه خودش ندارد!

سفر اشتون در روز 8 مارس یکی از قلل نارضایتی مجاهدین و به خود پیچیدن آنها از شدت بی اعتباری این گروه و البته به خاطر حسادت زنانه مریم رجوی است. این انتقاد که در پی دیدار کاترین اشتون با چند زن در ایران و از جمله نرگس محمدی مطرح شد، ‌پیش از این باعث خشم رهبری مجاهدین شده و مقامات اروپا را به دلیل آن که هیچ اعتنایی به ادا و اطوارهای فمینیستی مریم رجوی نمی کنند به باد فحش و ناسزا گرفته بودند.

اما نکته حائز اهمیت در این میان و در باره آنچه رجوی و بقایایش سعی کرده اند نام قیام بر آن بنهند، که با برجسته تر شدن موضوع حتی با شیوه رجوی، عیان تر می شود، وجود فضا برای اعتراض مردم و پذیرش آن اعتراض از سوی مسئولین صدا و سیما و عذرخواهی کارگردان آن سریال می باشد، فضا و شرایطی که اعضای مجاهدین بنا به نکبت رهبری رجوی حتی آن را در خواب شبشان نیز نخواهند دید و با اعتراضی بسیار کمتر از آنچه در ایران روی داد، با موجی از فحاشی و اتهام و ضرب و جرح و زندان و شکنجه روبرو خواهند شد!

امروز که سی و شش سال از عمر جمهوری اسلامی می گذرد و بحرانهای زیادی را پشت سرگذاشته و به رغم تحلیل های صد من یک غاز رجوی در مورد جنگ جناحی و شقه شدن حاکمیت و بحران فروپاشی، با وجود تناقض آشکار وجه دیگری از مواضع مجاهدین مبنی بر ابعاد تأثیرجمهوری اسلامی در منطقه و جهان که نشانه ای از اقتدار این حکومت می باشد، مرغ فرقه تروریستی مجاهدین در قضیه مذاکرات هسته ای یک پا دارد و آن هم این است که این مذاکرات با هر نتیجه ای و موفق یا ناموفق به نابودی جمهوری اسلامی می انجامد

سیاست، خواسته ها و اهداف همسان مجاهدین و رژیم صهیونیستی نشان می دهد که این دوجریان بحران زی و جنگ طلب، برای در امان بودن و ادامه حیات فقط به قتل عام و کشتار مردم مسلمان منطقه و اشغال نظامی کشورهای اسلامی نیاز دارند و به چیزی کمتر از آن قانع نیستند و هر گونه دشمنی با ایران را غیر از این مسیر نیز ناکافی می دانند!

اما نکته بسیار حائز اهمیت در سخنان این عضو مهم باندرجوی که عنوان مسئول کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت را نیز یدک می کشد، اذعان وی به ناکامی مجاهدین در کلاهبرداری از احمد شهید و جا دادن ادعاهای باندرجوی در گزارشهای وی بود.

اگرچه آماده باش به چماقداران باندرجوی و بسیج آنان با هدف مهار جریان روشنگری جداشدگان و جلوگیری از اثرات آن بر روی اردوگاه های «اور» و «لیبرتی» صورت می‌گیرد، اما بدون شک عکس العمل این چنینی رجوی و بقایایش، ابعاد مسئله را گسترش داده و باعث توجه بیش از پیش ساکنان این اردوگاهها به اصل مطلب می شود، این واکنش همانند پژواک صدای جداشدگان عمل خواهد کرد.

مقالات دیگر...

مطالب جدید

انتخابات ریاست جمهوری سال 96 و استیصال رهبران مجاهدین 

انتخابات ریاست جمهوری 96 خیلی از واقعیت ها را در مورد مجاهدین به نیز نمایش گذاشت و آنان را بیش از پیش در نزد مردم ایران و ایرانیان خارج از کشور بی آبرو کرد.

اعزام به خارج و بازگشت به ایران

 یکی از شگردهای انجمن ها این است که افراد را هر چه بیشتر و به بهانه های مختلف دور و بر خود نگهدارند تا در مواقع ضروری از آنها به عنوان سیاهی لشگر استفاده کنند و با گرفتن عکس و فیلم بگویند که این همه هواداران ما هستند.

عفو عمومی

 دو هفته بعد دومین گروه بزرگ ایرانی ها سوار بر اتوبوس ها زندان تیف را به مقصد ایران ترک کردند و نزدیک به 500 نفر از جنگجویان مجاهدین خلق که روزگاری علیه حکومت و مملکت شان سلاح کشیده بودند، با عفو عمومی که داده شده بود، دوباره به وطن شان باز می گشتند. 

عراقچی: آمریکا در دام آدرس های غلط و پرونده سازی های گمراه کننده نیفتد

معاون حقوقی و امور بین الملل وزیر امور خارجه گفت: دولت آمریکا در دام آدرس های غلط و پرونده سازی های گمراه کننده ای که از سوی تروریست ها و حامیان منطقه ای آنها برای ترویج ایران هراسی انجام می شود، نیفتد.

شورای مقاومت، وابستگی و هژمونی

بعد از اعلام فاز نظامی و حرکت مسلحانه ناکام مجاهدین خلق، مهمترین اقدام سازمان، خارج کردن ابوالحسن بنی صدر و مسعود رجوی از کشور بود. 

مطالب پربازدید